Podmioty finansujące

Publikacja "Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" jest finansowana ze środków własnych Podyplomowego Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.