Rada Naukowa

Rada Naukowa Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa socjalnego:

  • prof. dr hab. Zbigniew Góral (UŁ),
  • dr César Landelino Franco López (Universidad de San Carlos de Guatemala),
  • dr hab. Jakub Stelina, prof. UG,
  • prof. Charles F. Szymanski (Vytautas Magnus University, Kowno),
  • dr Wojciech Świda (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires),
  • dr hab. Monika Tomaszewska prof. UG,,
  • dr hab. Mirosław Włodarczyk prof. UŁ,
  • dr hab. Teresa Wyka prof. UŁ,
  • dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG,
  • dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:06; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 17. Czerwiec 2015 - 11:21; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski