Rada Naukowa

Rada Naukowa Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa socjalnego:

  • prof. dr hab. Zbigniew Góral (UŁ),
  • dr César Landelino Franco López (Universidad de San Carlos de Guatemala),
  • dr hab. Jakub Stelina, prof. UG,
  • prof. Charles F. Szymanski (Vytautas Magnus University, Kowno),
  • dr Wojciech Świda (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires),
  • dr hab. Monika Tomaszewska prof. UG,,
  • dr hab. Mirosław Włodarczyk prof. UŁ,
  • dr hab. Teresa Wyka prof. UŁ,
  • dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG,
  • dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG.