Lista Recenzentów

Recenzenci Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa Socjalnego:

Za rok 2015:

 • prof. dr hab. Urszula Jackowiak,
 • dr Katarzyna Jaworska,
 • dr hab. Leszek Mitrus prof. UJ,
 • dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof UW,
 • prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.

Za rok 2016:

 • prof. dr hab. Urszula Jackowiak,
 • dr Katarzyna Jaworska,
 • dr hab. Dorota Karkowska, prof. Uczelni Łazarskiego,
 • dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ,
 • dr hab. Anna Musiała,
 • dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW,
 • dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. UAM,
 • dr Marcin Wujczyk.