Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa | Wydział Prawa i Administracji

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 12:25

Tradycją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskie - sięgającą 1972 roku - jest wydawanie własnego pisma naukowego. Ukazujące się do 1993 r. "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji" (ukazało się 16 numerów) kontynuowane są od 1996 r. pod nazwą "Gdańskie Studia Prawnicze". Pomyślane jako półrocznik, w formule pozwalającej zebrać w jednym tomie problematykę jednej gałęzi prawa, wpisały się już na trwałe w działalność Wydziału - dotychczas ukazało się 13 tomów. W roku jubileuszu 35-lecia Wydziału - w roku 2005 - dotychczasowa formuła została rozszerzona o wydawanie kwartalnika poświęconego wielogałęziowej ocenie dorobku judykatury.

Pragnąc zachować wypracowaną i sprawdzoną koncepcję otwarcia na inne ośrodki akademickie, Rada Wydziału podjęła uchwałę, która pozwala w ramach "Gdańskich Studiów Prawniczych" na publikację przeglądu orzecznictwa, w szczególności w postaci glos do orzeczeń. Względy organizacyjne związane m.in. z przygotowywaniem poszczególnych tomów do druku powodują, iż obok rozpraw, będą się ukazywały również glosy, tyle że zawarte w osobnych tomach, zatytułowanych "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa".

Chciałbym wyrazić przekonanie, że dla pomyślnego rozwoju każdego środowiska naukowego sprawą zasadniczą są nie tylko badania naukowe ale i prezentacja ich wyników w formie publikacji. Poszerzenie formuły "Gdańskich Studiów Prawniczych" jest wyrazem troski o wzmacnianie pozycji akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a ogólnopolski charakter tej inicjatywy może jedynie pomóc w realizacji założonego celu. Dlatego też serdecznie zapraszam pracownikow naukowych oraz prawników - praktyków do publikacji na łamach naszego kwartalnika.

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

redaktor naczelny GSP-PO