Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG

Gazeta Wydziału Prawa i Administracji została powołana zarządzeniem Dziekana WPiA UG z dnia 31 maja 2010 roku, które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku. Pierwszy numer Gazety ukazał się 5 października 2010 roku, to jest dokładnie w czterdziestą rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG.
Głównym zadaniem Gazety jest integrowanie środowiska akademickiego oraz promowanie Wydziału Prawa i Administracji UG w ośrodkach akademickich całego kraju, a także podejmowanie i rozpoznawanie problemów istotnych dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Na podstawie zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania redakcji i zawieszenia wydawania Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG, z dniem 2 stycznia 2017 roku zostało zawieszone (do odwołania) wydawanie Gazety.

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UG

ISSN: 2082 - 2316

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. luty 2014 - 11:29; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Lipiec 2017 - 15:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła