Gdańskie Studia Prawnicze

wpia

„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1996 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych. 

 

Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Począwszy od 2020 roku publikowane są numery tematyczne, nad którymi opiekę naukową sprawują naukowcy specjalizujący się w danej dziedzinie badawczej. W ten sposób czasopismo pragnie zapewnić swoim czytelnikom dostęp do treści o aktualnej tematyce oraz wysokim poziomie merytorycznym.  Plan wydawniczy, uwzględniający tematykę poszczególnych numerów, publikowany jest ze stosownym na stronie internetowej czasopisma wraz z informacją o naborze tekstów.

 

Struktura czasopisma zakłada jego podział na 3 części – artykuły i komentarze, glosy oraz varia (recenzje, noty, sprawozdania itd.). 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW, za publikację w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” przyznawane jest 70 punktów. 

 

Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach czasopism: 

 

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację tekstów naukowych.

 

Więcej informacji o czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” dostępnych jest na stronie internetowej czasopisma pod adresem: https://gsp.ug.edu.pl.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. luty 2014 - 11:27; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 1. Czerwiec 2022 - 13:39; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła