fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

okładka

okładkaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt: „Ekoprawo. Prawo środowiskowe”, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-7865-912-9, stron 257, pod redakcją profesor Janiny Ciechanowicz-McLean z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.

1

Za nami już drugi w tym roku akademickim (a siódmy w ogóle) Gdański Piątek z Prawem Karnym.

krk

Podczas IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie (24-27.10.2019) – na zaproszenie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli i prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzeja Zwary – prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił 25 października wykład pt. „Estetyka prawa, teoria czy rzeczywistość prawników”.

szkolenie

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji informuje, że w dniu 5 grudnia br. o godz. 9.15 w Audytorium C odbędzie się szkolenie dla pracowników Wydziału. Szkolenie dotyczyć będzie parametryzacji obejmującej lata 2017-2020 oraz wykorzystania w jej kontekście Bazy Wiedzy UG. Szkolenie poprowadzą pracownicy Oddziału Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG oraz Biura Nauki UG.

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

okładka

W ramach projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa w dniu 20 listopada br. odbyło się na Uniwersytecie Masaryka Seminarium Naukowe z udziałem pracowników naszego Wydziału - uczestników projektu:

Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - kierownik projektu

dr hab. Edward Juchniewicz, prof. UG

dr Damian Cyman

projekt
Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
INFORMACJA DLA STUDENTÓW
 
 
1

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Gdańskich piątków z prawem karnym”, które odbędzie się w piątek 22 listopada 2019 roku, o godz. 15.00, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG. Prelekcję pod tytułem „Piękno zbrodni? Między estetyką a prawem karnym” wygłosi dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Po wystąpieniu gościa tradycyjnie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

1

Dnia 18 października 2019 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UG odbył się pierwszy w tym roku akademickim Gdański Piątek z Prawem Karnym. Tematem wiodącym było prawdopodobieństwo w prawie karnym. Spotkanie roczyście otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski.

 

Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow
Trzecia edycja monografii 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) ma, podobnie jak dwie wcześniejsze, wymiar globalny. Stanowi unikalny zbiór analiz dotyczących funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego i wyzwań przed nim stojących w 2018 r. w 65 państwach z całego świata. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt naukowy, który oferuje systematyczną wiedzę na temat funkcjonowania i legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu komparatystycznym.