nauka

Podsumowanie pracy naukowej Katedry za rok 2021

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 luty, 2022 - 10:23

Rok 2021 był kolejnym rokiem bogatym w publikacje naukowe pracowników Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Pracownicy Katedry byli twórcami ponad dwudziestu opracowań, w tym sześciu artykułów oraz dwóch glos w periodykach takich jak „Samorząd Terytorialny”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Gdańskie Studia Prawnicze” czy „Prawo i Więź”, a także autorami kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych.

Publikacja z zakresu ochrony danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 luty, 2022 - 22:23

W grudniu 2021 r. ukazał się ostatni w tym roku numer kwartalnika naukowego "Gdańskie Studia Prawnicze". Tom pod redakcją dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego  w całości poświęcony został problematyce ochrony danych osobowych. W ramach tego tomu autorem glosy dotyczącej zagadnienia wyrażenia zgody na użycie plików typu cookies był pracownik Katedry – dr Michał Miłosz (glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r.

Artykuły dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego, dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej i dr hab. Doroty Pyć, prof. UG w najnowszym tomie „Prawa morskiego”

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 Grudzień, 2021 - 16:30

W najnowszym tomie "Prawa Morskiego", periodyku naukowego wydawanego przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów prawa morskiego i prawa morza, ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. Wojciecha Wiewiorowskiego (Katedra Informatyki Prawniczej) i dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej (Katedra Prawa Morskiego) pt. "Unijne prawo konkurencji wobec porozumień w transporcie morskim na przełomie dekad".

„Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim”

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 Listopad, 2021 - 14:36

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim” której autorką jest Luiza Kliczkowska, prawniczka, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także stała współpracowniczka Centrum Studiów Azji Wschodniej.

Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 Listopad, 2021 - 09:05

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury”, której autorem jest dr Andrzej Moś- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie.

Udział pracowników WPiA w międzynarodowym projekcie „Documents cross borders – Identities on the move (DXB)”

Ostatnia modyfikacja: środa, 27 Październik, 2021 - 10:38

Pracownicy WPiA oraz doktorant Szkoły Doktorskiej NHiS Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG oraz mgr Dominik Damian Mielewczyk, zostali zaproszeni do międzynarodowego projektu badawczego pt.