fbpx Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 października 2019 roku, 13:08
Tutoring:
 
Tutoring jest innowacyjną metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. 
Celem tutoringu akademickiego jest naukowy i osobisty rozwój studenta poprzez wsparcie udzielone przez tutora, najczęściej w relacji 1:1.
Tutoring rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.
W ramach tutoringu akademickiego może być realizowany:
- tutoring naukowy (np. przygotowanie artykułu naukowego, referatu na konferencję naukową, wsparcie  badań własnych prowadzonych studenta)
- tutoring rozwojowy (np. zbadanie i omówienie perspektyw po studiach, wsparcie indywidualnych zainteresowań studenta)
- tutoring mieszany ( zawiera elementy tutoringu naukowego i rozwojowego)
 
 
Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich:
 
Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich tworzą doświadczeni pracownicy Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora, którzy ukończyli 64-godzinny kurs tutoringu akademickiego i są certyfikowanymi tutorami akademickimi, bądź też wzięli udział  w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”. 
Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich współpracuje z Centrum Tutorów UG https://centrum-tutorow.ug.edu.pl/
 
Zespół tworzą:
dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – koordynator Wydziałowego Zespół Tutorów Akademickich m.balwicka@prawo.ug.edu.pl
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG prajk@ug.edu.pl
dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG annasylwestrzak@poczta.prawo.ug.edu.pl
dr Olga Śniadach cpeoh@prawo.univ.gda.pl
dr Anna Klimaszewska anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl
dr Bartosz Szolc-Nartowski  bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl
dr Maciej Wojciechowski maciej.wojciechowski@ug.edu.pl
dr Marcin Michalak  m.michalak@prawo.ug.edu.pl
 
Kontakt:
We wszelkich sprawach związanych z tutoringiem na WPiA prosimy o kontakt na adres: m.balwicka@prawo.ug.edu.pl
 
 
foto