Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na WPiA działa Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:
 

• dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Przewodnicząca Zespołu; 

• dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG - przedstawiciel pracowników badawczodydaktycznych; 

• dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG - przedstawiciel pracowników badawczodydaktycznych; 

• dr Olga Śniadach - przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych; 

• dr Beata Kowalczyk - przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych; 

• dr Marcin Michalak - przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych;

 • mgr Robert Obrzud - przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych, sekretarz;

 • mgr Katarzyna Rynkowska - przedstawiciel pracowników administracji; 

• Kamila Mazur - przedstawiciel studentów; 

• Olaf Maszczyk - przedstawiciel studentów;

• Dominik Radowski - przedstawiciel studentów.

 

 

 
Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia współpracuje z Wydziałowym Zespołem Tutorów Akademickich