KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Bazy danych i informacja prawna

(1 ECTS)

prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński;

mgr Patryk Ciurak

        zaliczenie na ocenę

Filozofia prawa karnego

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski         zaliczenie na ocenę

Historia przestępczości

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski

04/02/2021

25/02/2021

17:00

17:00

MS Teams-test   zaliczenie na ocenę

Kryminalistyka - część ogólna

(4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 2/02/2021 12:00     egzamin podstawowy
23/02/2021 12:00     egzamin poprawkowy

Metodologia badań kryminalnych

(5 ECTS)

dr Beata Bykowska-Godlewska;

dr Krzysztof Stasiak

21/01/2021 18:30     egzamin podstawowy
20/02/2021 18:00 MS Forms   egzamin poprawkowy

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(2 ECTS)

dr Anna Wolska-Bagińska

6/02/2021

3/02/2021

8:00

18:00

    egzamin podstawowy

27/02/2021

24/02/2021

8:00

11:00

    egzamin poprawkowy

Prawo dowodowe

(5 ECTS)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski 1/02/2021 9:30     egzamin podstawowy
10/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy oraz przywrócone terminy

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

(3 ECTS)

dr Aneta Lewkowicz 28/01/2021 14:30     egzamin podstawowy
25/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

(2 ECTS)

dr hab. Andrzej Adamski;

dr Andrzej Borzyszkowski

6/02/2021 10:00 PE   egzamin podstawowy
27/02/2021

11:00

9:00

    egzamin poprawkowy

Terroryzm

(4 ECTS)

prof. dr hab. Adam Lesner;

dr Anna-Karina Kaczorowska;

Łukasz Wroński

5/02/2021 11:00 część biologiczna test on-line egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

(2 ECTS)

dr Paweł Niedziałkowski; dr hab. Agnieszka Chylewska; dr inż. Karolina Jagiełło; prof. UG, dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska; dr Magdalena Kasprzak; dr Georgii Sibirtsev

3/02/2021 (część kryminalistyczna)

20/01/2021 (dr Georgii Sibirtsev)

12:00

9:00

    egzamin podstawowy
24/02/2021 (część kryminalistyczna) 12:00     egzamin poprawkowy

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

(3 ECTS)

dr Joanna Dzido; dr hab. Joanna N. Izdebska; prof. dr hab. Adam Lesner; dr Georgii Sibirtsev

18/01/2021 (dr Georgii Sibirtsev)

10/02/2021 (dr Joanna Dzido)

9:00

9:30

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(3 ECTS)

dr Łukasz Cora;

dr Bartosz Kędzierski

02/02/2021 10:30-11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawne i kryminalistyczne aspekty usług detektywistycznych w Polsce

(3 ECTS)

dr Marek Skwarcow

28/01/2021 16:45     zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Przestępczość seksualna

(3 ECTS)

dr Joanna Główczewska;

dr Tomasz Snarski

05/02/2021

04/02/2021

9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Media i społeczeństwo wobec przestępczości

(3 ECTS)

dr Jacek Wojsław         zaliczenie na ocenę

Przestępczość kobiet

(1 ECTS)

dr hab. Anna Babicka-Wirkus 11/12/2020 12:00     zaliczenie na ocenę

Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

(1 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Beata Bykowska-Godlewska;

dr Krzysztof Stasiak

3/02/2021 14:00     zaliczenie na ocenę

Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i psychologiczne

(3 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak 21/01/2021 17:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

(1 ECTS)

dr Łukasz Cora 1/02/2021 17:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i psychologiczne

(1 ECTS)

prof. UG, dr hab. Jacek Potulski;

prof. UG, dr Marcin Szulc;

dr Tomasz Kanty

11/01/2021 16:00     egzamin "zerowy"
18/01/2021 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość gospodarcza i skarbowa 

(3 ECTS)

dr Łukasz Cora;

dr Bartosz Kędzierski

02/02/2021 10:00-10:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość zorganizowana

(3 ECTS)

dr Tomasz Snarski 05/02/2021 09:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:27; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. luty 2021 - 12:01; osoba wprowadzająca: Anna Okoń