PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego) od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawoznawstwo

(12 ECTS)

prof. UG, dr hab. Tomasz Widłak;

dr Jarosław Niesiołowski

1/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski 12/02/2021 17:00     egzamin podstawowy

04/03/2021

17:00     egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński;

mgr Patryk Ciurak;

5/02/2021 18:00     egzamin podstawowy

22/02/2021

18:00     egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski 3/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
3/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska 2/02/2021 9:00

 

  egzamin podstawowy
22/02/2021 9:00     egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 9/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
4/03/3021 16:00   w godzinach konsultacji (dla dziennych i dla zaocznych i wieczorowych), czyli od 16.00, ustnie na MS teams egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

prof. UG, dr hab. Monika Adamczak-Retecka

12/02/2021

17:00

10:00

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

9/02/2021

10/02/2021

9:00

9:00

 

PW301

PW302

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr Beata Kowalczyk 12/02/2021 10:00  

test on-line

egzamin podstawowy
24/02/2021 10:00   test on-line egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(14 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

4/02/2021 10:00 test online na PE UG   egzamin podstawowy
2-3/03/2021 10:00 egzamin ustny MS Teams   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

IV rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna;

dr Maciej Wojciechowski;

dr Łukasz Kodłubański

11/01/2021 "0"

08/02/2021

11:00

10:00

 

 

egzamin podstawowy
01/03/2021 11:00     egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć 1/02/2021 17:00 MSTeams   egzamin podstawowy
2/03/2021 17:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

prof. dr hab. Jakub Stelina;

prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki

11/02/2021

12/02/2021

10:00  

 

egzamin podstawowy

4/03/2021

godzina ustalona indywidualnie z egzaminatorem

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe

(6 ECTS)

dr Arkadiusz Wowerka         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

V rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska;

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc;

dr Arkadiusz Wowerka

26/01/2021 12:00 egzamin pisemny (Moodle)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

19/01/2021

10:30

egzamin ustny zdalnie

  egzamin podstawowy
26/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 1/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
1/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

19/01/2021

9:00

egzamin pisemny - test

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 02/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 26/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 24/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin "zerowy"

22/02/2021

17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr hab. Karolina Wierczyńska

6/02/2021 9:00     egzamin podstawowy

19/02/2021

22/02/2021

17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński 15/01/2021 12:15     egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Krzysztof Stasiak

19/01/2021 18:00     egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 21/12/2020 13:15     egzamin "zerowy"
8/02/2021 18:15     egzamin podstawowy
24/02/2021 11:15 MS Teams   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 1/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
1/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 22/12/2020 12:15     egzamin "zerowy"
23/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy
             

Specjalizacja dodatkowa - BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

Prawo bankowe

(4 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych

(4 ECTS)

dr Dominika Mróz-Szarmach 2/02/2021 10:00 PE   egzamin podstawowy
25/02/2021 16:00 PE   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO W BIZNESIE
Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze

(4 ECTS)

dr Łukasz Kodłubański         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Międzynarodowe prawo humanitarne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Katarzyna Łasak;

dr Magdalena Łągiewska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:39; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 24. luty 2021 - 12:12; osoba wprowadzająca: Anna Okoń