ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Konstytucyjny system organów państwowych (9 ECTS) dr Agnieszka Gajda 23/06/2022 17:00-18:00 s.1033   egzamin podstawowy
17/09/2022 10:00-11:00 s.1033   egzamin poprawkowy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (6 ECTS) dr hab. Maciej Nyka, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Technologia informacyjna (6 ECTS) dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor uczelni 25/06/2022 12:00 2017/2018   egzamin podstawowy
11/09/2022 18:00 s.2017   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo administracyjne (6 ECTS) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 25/06/2022

9:30

Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2022 9:30 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo cywilne z umowami w administracji (4 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas;

dr Krzysztof Czub

22/06/2022

11:30

19:30

18:30

AULA

Aud. B

s.4021

  egzamin podstawowy
14/09/2022 11:30 p. 4042   egzamin poprawkowy
Prawo karne i prawo wykroczeń (5 ECTS) dr Paweł Petasz 20/06/2022 19:00 AULA   egzamin podstawowy
5/09/2022 18:30 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo pracy i prawo urzędnicze (5 ECTS)

dr Michał Szypniewski

29/06/2022 18:00 Aud. C   egzamin podstawowy
7/09/2022 18:00 s. 1033   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Finanse publiczne i prawo

finansowe (11 ECTS)
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor uczelni 25/06/2022 15:00 Aud. B   egzamin podstawowy
10/09/2022 9:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS) dr Krzysztof Kaszubowski 2/07/2022 12:00 p. 3024 ustny egzamin podstawowy
14/09/2022 18:00 p. 3024 ustny egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 17. Sierpień 2022 - 06:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski