PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG;

dr hab. Maciej Wojciechowski

24.06.2022

10:00

9:00

Audyt. B   egzamin podstawowy
8.09.2022 12:00 Audyt. C   egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

21/06/2022 (nazwiska A-K)

22/06/2022
(nazwiska L-Ż)

24/06/2022
(długi punktowe)

9:30

 

9:30

 

11:30

ustny - Katedra

pok. 3026

 

 

 

egzamin podstawowy

16/09/2022 10:00 gab. Prodziekański   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG, 23/06/2022 15:30

 

Aud. A

Aud. B

 

  egzamin podstawowy

5/09/2022

12/09/2022

15:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II (10 ECTS) 

prof. dr hab. Ewa Bagińska;

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska;

dr Izabela Adrych-Brzezińska

27/06/2022 12:00 AULA   egzamin podstawowy
7/09/2022 11:00 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

 

30.06.2022

1.07.2022

9:00 Katedra   egzamin podstawowy
5/09/2022 16:00 Katedra   termin przywrócony
9/09/2022 9:00 Katedra   egzamin poprawkowy
        termin przywrócony
Prawo administracyjne (10 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski,

dr Katarzyna Szlachetko

22/06/2022

10:00

8:00

Katedra: prof. Tomasz Bąkowski pok. 3018; dr Katarzyna Szlachetko  pok. 3017; dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG pok. 3020; dr Dominika Tykwińska-Rutkowska pok. 3021.

  egzamin podstawowy
15/09/2022 10:00 Katedra: prof. Tomasz Bąkowski pok. 3018; dr Katarzyna Szlachetko pok. 3017   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska (8 ECTS) prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
24/06/2022 9:00 AULA   egzamin podstawowy
12/09/2022 17:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr Łukasz Karczyński

dr Przemysław Panfil

22/06/2022 13:00 AULA   egzamin podstawowy
14/09/2022 11:00 s.1033   egzamin poprawkowy
Postępowanie cywilne (11 ECTS) dr hab. Anna Machnikowska prof. UG 20/06/2022 11:00 AULA   egzamin podstawowy
7/09/2022 15:30 Aud. B   egzamin poprawkowy
4/10/2022 17:00 1033   terminy przywrócone

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

IV rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
23/06/2022

9:00

11:00

Aud. B   egzamin podstawowy
8/09/2022 11:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG 20/06/2022 8:30 Aud. A   egzamin podstawowy
12/09/2022 9:00 pok. 2083   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

13/04/2022

23/05/2022

17:00 online PE UG   egzamin podstawowy
         

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 22/06/2022

13:00

15:00

Aud. A

AULA

  egzamin podstawowy
14/09/2022 11:00 s.1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński indywidualnie, w godz. konsultacji do końca sesji       egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
23/06/2022

9:00

11:00

Aud. B   egzamin podstawowy
8/09/2022 11:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

20/06/2022

(I grupa)

29/06/2022

(II grupa)

11:00

 

11:00

p.3077

 

p.3077

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
24/06/2022 16:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Tomasz Snarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejeski

dr hab. Maciej Wojciechowski
 

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
24/06/2022 16:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej    (4 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 17/05/2022 17:00 AULA   egzamin "zerpwy"
21/06/2022 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy
14/09/2022 9:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

Tworzenie umów (3 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

16/05/2022 11:15 1039   egzamin zerowy
8/07/2022 17:00 egzamin zdalny-PE UG (moodle)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo dowodowe

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne)  (3 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Grzegorz Julke

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni

22/06/2022 13:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo nieruchomości

Proces inwestycyjno-budowlany (3 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo włsności intelektualnej

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji (3 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr Ewelina Szatkowska

13/06/2022 12:00 s.1039   egzamin zerowy
27/06/2022 11:00 Aud.C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 11 kwietnia 2022 do 24 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022 17/04/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

Sesja poprawkowa od 25 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022

30/04/2022

1/05/2022

ŚWIĘTO

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

V rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 11 kwietnia 2022 do 24 kwietnia 2022)

(sesja poprawkowa od 25 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska

23/04/2022 10:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe  (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

21/04/2022

10:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
27/04/2022 10:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjke (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-szulc, prof. UG

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG
 

30/03/2022

14/04/2022

14:00

10:00

s.2002

Portal Edukacyjny

  egzamin podstawowy
25/04/2022 10:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr Grzegorz Julke         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 11/04/2022 15:00 test online - PE   egzamin podstawowy
25/04/2022 17:00 on-line   egzamin poprawkowy/przywrócony

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub 21/04/2022 17:30 10:00 online PE UG   egzamin podstawowy
         egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevicius, profesor uczelni

12/04/2022

13/04/2022

15:00 test online - PE    
28/04/2022 15:00 egzamin zdalny    

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 12/04/2022 18:00 3065   egzamin podstawowy
26/04/2022 18:30 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak         egzamin zerowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec; dr Krzysztof Stasiak 31/03/2022 18:15 s.2002 zdalnie   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska
23/04/2022 10:00 Aud. C egzamin zdalny    
         

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz 20/04/2022 11:30 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
25/04/2022 11:30 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG 11/04/2022 10:00 Opracowanie zadanego tematu (praca zaliczeniowa)   egzamin podstawowy
          egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO FINANSOWA ORAZ PUBLICZNO PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. E. Juchnevicius, prof. UG

dr hab. A. Dobaczewska, prof. UG

12/04/2022

13/04/2022

15:00

test online - PE   egzamin podstawowy
28/04/2022 15:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO FINANSOWA ORAZ PUBLICZNO PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska
23/04/2022 10:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 14:03; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 16. Wrzesień 2022 - 12:13; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski