fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Inauguracja Roku Akademickiego 2017

Dnia 2 października 2017 odbyła się 47. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 

IVR 2017

W dniach 17-21 lipca 2017 r. w Uniwersytecie w Lizbonie obradował XXVIII Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali podczas tego ważnego wydarzenia dr Maciej Wojciechowski oraz dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

Uprzejmie informuję całą społeczność akademicką, że Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 2/2017 z 21 lipca 2017 r. w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości.

DHC

Prof. Lech Garlicki, naukowiec o światowej renomie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyjnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie. Uroczystość odbyła się 22 czerwca 2017 w auli Biblioteki UG.

Miło nam poinformować, iż Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa w dniach 9 maja do 13 maja przyjmowała gości w osobach prof. Natalii Parkhomenko oraz prof. Michała Shumylo z Instytutu Państwa i Prawa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. W trakcie spotkania z pracownikami Katedry nastąpiła wymiana doświadczeń oraz omówiono problemy związane z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej.

zaproszenie

JM Rektor oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na promocję najnowszej książki autorstwa prof. dr hab. Jerzego Zajadło "Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa", która odbędzie się w Bibliotece Głównej 13 czerwca o godz. 17.00.

Spotkanie.

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w sali seminaryjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej: KRD).
Obrady wyżej wymienionego gremium zostały zorganizowane w wyniku współpracy nawiązanej przez przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego – mgra Piotra Zielińskiego – z Zarządem KRD.

Modus Operandi
Przesyłamy informacje o wydarzeniach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Modus Operandi:
 
  • 11.05.2017, godz. 10:00-15:00, Miejsce: WPiA UG- Wykład w Audytorium B 10:00-11:30, Warsztaty w salach 2006 i 4037 w godz. 12:00-15:00, Technik Kryminalistyki na Oględzinach miejsca zdarzenia- wykład + warsztaty, prelegent: st. sierż. Marcin Dobrzyński, Technik Kryminalistyki służący w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
     
Pobyt dr hist Aleksanda Kopteva na WPiA

W dniach 23-26 kwietnia br. na naszym wydziale przebywał Aleksandr Koptev dr hist, docent w Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies University of Tampere, Finlandia (na zaproszenie dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego).

Katedra Prawa Europejskiego i Porównawczego wraz z British Law Center zapraszają na wykład otwarty:

Policing terrorism – how to balance with the protection of civil liberties (the UK experience)