Archiwum aktualności

Grant Narodowego Centrum Nauki dla dr Olgi Śniadach i dr Moniki Adamczak-Reteckiej z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

Z przyjemnością informujemy, iż dr Olga Śniadach i dr Monika Adamczak- Ratecka otrzymały grant na realizację projektu badawczego "Prawne aspekty wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy Unii Europejskiej" w ramach programu Sonata 8 Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu będzie dr Monika Adamczak- Ratecka. Serdecznie gratulujemy!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Lipiec 2015 - 21:43; osoba wprowadzająca: Krystyna Warylewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Sędzia konstytucyjny, czyli kto?

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Zajadło- Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa i prof. UG Tomasz Koncewicz- Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej zabrali głos w debacie dotyczącej wyboru i kwalifikacji sędziów konstytucyjnych. 

W tekstach "Sędzia konstytucyjny czyli kto" (Rzeczpospolita z 27 maja 2015 r.) i "Jak (nie) wybierać sędziów konstytucyjnych" (Gazeta Wyborcza z 23 czerwca 2015 r.) krytykowali instrumentalne traktowanie przez świat polityki wyboru sędziów konstytucyjnych i wyboru sędziów konstytucyjnych i argumnetowali, że sposób wyboru sędziów jest testem dla kultury prawnej i demokratycznego państwa prawnego. Teksty nabierają szczególnego znaczenia i aktualności w związku z uchwaleniem przez Sejm 25 czerwca 2015 r. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

 

 

 

Sędzia konstytucyjny, czyli kto?

Załącznik Rozmiar
sedzia-konstytucyjny.pdf 2.9 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Lipiec 2015 - 14:42; osoba wprowadzająca: Krystyna Warylewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Aktualności

Archiwum Aktualności Katedry:

Ogólnopolska konferencja naukowa- Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych

W dniach 24-25 Listopada 2014 roku odbyła się inauguracyjna konferencja Centrum Doskonałości im. Jean Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim pod tytułem "Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych". W konferenci wzięli udział wybitni przedstawiciele nauki: m.in. prof. Maciej Szpunar, prof. Stanisław Biernat, prof. Nina Półtorak, prof. Marek Maciejewski, prof. Robert Grzeszcak, prof. Monika Szwarc, prof. Krystyna Kowalik- Bańczyk, prof. Ireneusz Kamiński.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali pracownicy Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej: Pani dr Monika Adamczak- Retecka, Pani dr Olga Hołub- Śniadach i Pani mgr Krystyna Warylewska, która wzięła udział w panelu doktoranckim i zaprezentowała referat "Karta Praw Podstawowycj- drogowskaz dla europejskiego prawodawcy". Organizatorzy konferencji przewidują wydanie monografii pod koniec 2015 roku.  

 

Międzynarodowa konferencja naukowa- Troisièmes journées juridiques franco-polonaises

W dniach 22-23 Listopada 2014 roku, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krawkowie odbyły się trzecie międzynardowe dni prawnicze francusko-polsko - Troisièmes journées juridiques franco-polonaises: Les sources du droit dans les pays europeens et francophones, podczas których Pani mgr Krystyna Warylewska wygłosiła referat pod tytułem "Entre européisation et constitutionnalisation - réflexion sur l'ordre juridique interne avant et après le Traité de Lisbonne". Organizatorzy konferencji zaplanowali wydanie monografii poświęconej źródłom prawa krajów europejskich i frankofońskich w drugiej połowie 2015roku. 

 

Wielka Encyklopedia Prawa Prawa, Prawo Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, iż Fundacja "Ubi societas, ibi ius" wydała III z XXV tomów Wielkiej Encyklopedii Prawa pt."Prawo Unii Europejskiej".

Jest to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof.  Brunon Hołyst. Redaktorami poszczególnych tomów są wybitni Profesorowie. Redaktorem tomu III został prof. Zdzisław Brodecki zaś redaktorem współpracującymdr. Olga Hołub-Śniadach. Szczególnie miło jest nam poinformować, iż w tomie pt. " Prawo Unii Europejskiej " wśród  autorów  haseł jest aż 34 pracowników naszego wydziału w Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej: Pani dr Monika Adamczak- Retecka, Pani dr Olga Hołub- Śniadach, Pani mgr Krystyna Warylewska.

 

European University Institute, Academy of European Law

Pani mgr Krystyna Warylewska wzięła udział w pełnej edycji Akademii Prawa Europejskiego 2014, w European University Institute we Florencji. Edycja składa się z dwóch odrębnych kursów: General and Specialized Courses on Human RIghts Law i General and Specialized Courses on European Union Law. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Marzec 2014 - 11:35; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros