Badania

Udział drużyny reprezentującej UG w 23-cim Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot

W dniach 17- 25 marca 2016 r. drużyna reprezentująca Uniwersytet Gdański (UG Vis Team) uczestniczyła w 23-cim Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, odbywającym się corocznie na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 W roku akademickim 2015/2016 r. w skład UG Vis Team wchodzili studenci prawa na WPiA UG: Maciej Łaszcz, Maja Góral oraz Katarzyna Murawska.

 Przedmiotem Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot jest Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz międzynarodowy arbitraż handlowy.

Zagadnienia będące przedmiotem tegorocznego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot dotyczyły możliwości zasądzania odszkodowania za niewykonanie międzynarodowej umowy sprzedaży w formie disgorgement of profits, możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione koszty obsługi prawnej, w szczególności contingency fees, oraz dopuszczalności discovery (zobowiązania strony do przedłożenia szerokich kategorii dokumentów pozostających w jej dyspozycji dla celów postępowania dowodowego na wniosek strony przeciwnej) przed międzynarodowym sądem arbitrażowym w świetle IBA Rules.

 Po zakończeniu fazy pisemnej konkursu, polegającej na przygotowaniu pism dla powoda i pozwanego, drużyna UG wzięła udział w czterech rozprawach arbitrażowych przed trzyosobowymi składami Sądu Arbitrażowego, występując przeciwko National Academy of Legal Studies and Research NALSAR (Indie); St. John’s University (USA); Georgia State University (USA) oraz University of Pavia (Włochy).

W czasie przygotowań drużyna UG pozostawała pod opieką naukową mgr Kai Zaleskiej-Korziuk, mgr Macieja Zejda oraz mgr Roberta Witek-Pogorzelskiego, L.L.M (Fordham).

Mgr Robert Witek-Pogorzelski jest doświadczonym arbitrem Warszawskiego Turnieju Arbitrażowego, natomiast mgr Kaja Zaleska-Korziuk oraz mgr Maciej Zejda pełnili funkcję arbitrów w fazie pisemnej i ustnej 23-go Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Więcej na temat konkursu i UG Vis Team można znaleźć na facebooku: https://www.facebook.com/theUniversityofGdanskVisTeam/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2016 - 12:56; osoba wprowadzająca: Bartłomiej Gliniecki Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Kwiecień 2016 - 12:56; osoba wprowadzająca: Bartłomiej Gliniecki

Badania

Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera
dr Gliniecki Bartłomiej

Optymalizacja struktur holdingowych
mgr Czuchwicki Filip

Prawo upadłościowe i naprawcze
prof. UG, dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna  

Umowa kredytu konsumenckiego
mgr Czuchwicki Filip

Weksel w prawie prywatnym międzynarodowym
dr Wowerka Arkadiusz LL.M.

Wykorzystanie rachunku powierniczego w umowach handlowych
dr Gliniecki Bartłomiej

Zakres statutu personalnego spółek kapitałowych
dr Wowerka Arkadiusz LL.M.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:26; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 19:47; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła