Materiały dydaktyczne

dr Bartłomiej Gliniecki - ćwiczenia z Prawa handlowego

Ćwiczenia dotyczące umów handlowych:

Sopocka Plaza Artystyczna spólka z o.o. - umowa spólki

Porównanie cech spółek handlowych - materiały pomocnicze do nauki prawa spółek

Dokumenty organizacyjne spółek (przykłady):

Orzeczenia sądowe nawiązujące do tematyki poruszanej na zajęciach:

Orzeczenie Sygnatura Zagadnienia
Uchwała (7) SN z dnia 28 kwietnia 1995 r. III CZP 166/94 gwarancja bankowa, ograniczenia swobody zawierania umów
Wyrok SN z dnia 17 marca 2010 r. II CSK 454/09 odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy, dopuszczalność odstępowania od umów kreujących zobowiązanie ciągłe
Wyrok SN z dnia 23 listopada 1937 r. II C 1335/37 zasada prawdziwości firmy przedsiębiorcy
Wyrok SN z dnia 3 marca 1936 r. II C 2564/35 zasada prawdziwości firmy przedsiębiorcy
Uchwała SN z dnia 5 grudnia 2008 r. III CZP 124/08 domniemanie prawdziwości danych wpisanych do rejestrów KRS
Wyrok SN z dnia 23 października 2008 r. V CSK 130/08 charakter odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki
Uchwała (7) SN z dnia 1 marca 2007 r. III CZP 94/06 legitymacja odwołanego członka organu spółki do zaskarżania uchwały jej wspólników (akcjonariuszy)
Wyrok SN z dnia 15 października 2009 r. I CSK 94/09 legitymacja byłego wspólnika spółki do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników
Uchwała (7) SN z dnia 18 września 2013 r. III CZP 13/13

charakter wyroku stwierdzającego nieważnośćuchwały zgromadzenia wspólników lub WZA,
możliwość zaskrażenia uchwał zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:26; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Październik 2016 - 13:20; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła