fbpx Gdańskie Studia Prawnicze | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Gdańskie Studia Prawnicze

Gdańskie Studia Prawnicze

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 lipca 2019 roku, 12:58

Tradycja wydawania wGSPłasnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo". Redaktorem Naukowym trzech pierwszych "Zeszytów" był doc. dr Mieczysław Okręglicki. Po nim funkcję Redaktora Naczelnego przejął prof. Marian Cieślak i pełnił ją do ostatniego wydania "Zeszytów" (nr 16 z 1993 r.).

W 1996 r., po krótkiej przerwie, doszło do reaktywacji periodyku naukowego Wydziału Prawa i Administracji UG, pod nowym tytułem: "Gdańskie Studia Prawnicze". Redaktorem Naczelnym "GSP" został prof. Kazimierz Kruczalak, który funkcję tę pełnił do śmierci. W latach 2002-2019 funkcję Redaktora Naczelnego "GSP" pełnił prof. dr hab. Andrzej Szmyt.

Poszczególne tomy „Gdańskich Studiów Prawniczych” miały zazwyczaj charakter gałęziowy. Opiekę naukową nad kolejnymi tomami obejmowali pracownicy jednostki organizacyjnej wiodącej w danej dyscyplinie prawa. Od 2005 r. co pięć lat ukazywały się też tomy jubileuszowe z okazji kolejnych okrągłych i półokrągłych rocznic założenia Wydziału Prawa i Administracji (1970 r.). Zawierały publikacje pracowników naukowych Wydziału na tematy stanowiące przedmiot ich aktualnych badań.

Na "Gdańskie Studia Prawnicze" składały się prace zarówno samodzielnych pracowników naukowych, jak i najmłodszych adeptów nauki. Intencją Redakcji „Gdańskich Studiów Prawniczych” zawsze była otwartość na publikacje naukowe autorów reprezentujących nie tylko Uniwersytet Gdański, ale także inne ośrodki akademickie i badawcze w Polsce i zagranicą.

W 2019 r. czasopismu nadano nowy format. Od tego roku do „Gdańskich Studiów Prawniczych” włączono „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” – kwartalnik wydawany na Wydziale Prawa i Administracji UG we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. od 2005 r. Był on poświęcony ocenie dorobku judykatury (informacje szczegółowe dot. "GSP-PO": https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze_-_przeglad_orzecznictwa). Ponadto Rada Wydziału wybrała na Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego.

Zgodnie z założeniami, w nowym formacie „Gdańskie Studia Prawnicze” stały się kwartalnikiem. Misją czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć nauki w zakresie dyscyplin naukowych prawa i administracji. W czasopiśmie publikowane są opracowania naukowe w dwóch językach: polskim i angielskim. Wszystkie artykuły w języku polskim opatrzone są tytułem, streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku angielskim. Każdy numer kwartalnika powinien być poświęcony konkretnemu tematowi, stanowiącemu określone zagadnienie prawne. Poszczególne numery kwartalnika składają się z trzech części, tj. „Artykuły i komentarze”, „Glosy i przeglądy orzecznictwa” oraz „Varia”. Ostatnia część („Varia”) jest miejscem na publikację recenzji, not, omówień wydarzeń, sprawozdań, itp.

Periodyk "Gdańskie Studia Prawnicze" jest indeksowany w międzynarodowych bazach czasopism i abstraktów:

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • European Reference Index For The Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

"Gdańskie Studia Prawnicze" są czasopismem punktowanym, umieszczonym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów za publikację naukową umieszczoną w GSP wynosi:
w 2012 r. - 5 punktów
w latach 2013 - 2018 - 7 punktów