fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

okładka

W ramach projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa w dniu 20 listopada br. odbyło się na Uniwersytecie Masaryka Seminarium Naukowe z udziałem pracowników naszego Wydziału - uczestników projektu:

Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - kierownik projektu

dr hab. Edward Juchniewicz, prof. UG

dr Damian Cyman

projekt
Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
INFORMACJA DLA STUDENTÓW
 
 
1

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Gdańskich piątków z prawem karnym”, które odbędzie się w piątek 22 listopada 2019 roku, o godz. 15.00, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG. Prelekcję pod tytułem „Piękno zbrodni? Między estetyką a prawem karnym” wygłosi dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Po wystąpieniu gościa tradycyjnie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

1

Dnia 18 października 2019 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UG odbył się pierwszy w tym roku akademickim Gdański Piątek z Prawem Karnym. Tematem wiodącym było prawdopodobieństwo w prawie karnym. Spotkanie roczyście otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski.

 

Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow
Trzecia edycja monografii 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) ma, podobnie jak dwie wcześniejsze, wymiar globalny. Stanowi unikalny zbiór analiz dotyczących funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego i wyzwań przed nim stojących w 2018 r. w 65 państwach z całego świata. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt naukowy, który oferuje systematyczną wiedzę na temat funkcjonowania i legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu komparatystycznym. 
 

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej edycji programu ochotniczego przeszkalania studentów w ramach „Legii Akademickiej MON” w dniu 22 października 2019r w sali D303 na Wydziale Nauk Społecznych w godz. 15.00-16.00 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  oraz wojskowych komend uzupełnień przekażą informacje dotyczące warunków zgłaszania się oraz uczestnictwa w programie. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne

Spotkanie z Profesorem Waltosiem

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer mają zaszczyt zaprosić na spotkanie autorskie z Profesorem Stanisławem Waltosiem. Przedmiotem spotkania, które - w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we wtorek 15 pażdziernika o godz. 14.00 - poprowadzi Prof. Jerzy Zajadło, będzie najnowsza książka Profesora pt. Wędrowanie po wyspach pamięci, wyd. Wolters Kluwer 2019. 

Spotkanie z Profesorem Waltosiem

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer mają zaszczyt zaprosić na spotkanie autorskie z Profesorem Stanisławem Waltosiem. Przedmiotem spotkania, które - w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we wtorek 15 pażdziernika o godz. 14.00 - poprowadzi Prof. Jerzy Zajadło, będzie najnowsza książka Profesora pt. Wędrowanie po wyspach pamięci, wyd. Wolters Kluwer 2019. 

projekt

banner
 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE 

 

Zapraszamy wszystkich studentów do uczestnictwa w miedzynarodowym projekcie 

Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

okładka

tom1Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się nowa monografia pracowników Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego pt. „Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym”.

         Opracowanie składa się z dwóch tomów.