fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow
Trzecia edycja monografii 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) ma, podobnie jak dwie wcześniejsze, wymiar globalny. Stanowi unikalny zbiór analiz dotyczących funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego i wyzwań przed nim stojących w 2018 r. w 65 państwach z całego świata. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt naukowy, który oferuje systematyczną wiedzę na temat funkcjonowania i legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu komparatystycznym. 
 

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej edycji programu ochotniczego przeszkalania studentów w ramach „Legii Akademickiej MON” w dniu 22 października 2019r w sali D303 na Wydziale Nauk Społecznych w godz. 15.00-16.00 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  oraz wojskowych komend uzupełnień przekażą informacje dotyczące warunków zgłaszania się oraz uczestnictwa w programie. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne

Spotkanie z Profesorem Waltosiem

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer mają zaszczyt zaprosić na spotkanie autorskie z Profesorem Stanisławem Waltosiem. Przedmiotem spotkania, które - w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we wtorek 15 pażdziernika o godz. 14.00 - poprowadzi Prof. Jerzy Zajadło, będzie najnowsza książka Profesora pt. Wędrowanie po wyspach pamięci, wyd. Wolters Kluwer 2019. 

Spotkanie z Profesorem Waltosiem

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer mają zaszczyt zaprosić na spotkanie autorskie z Profesorem Stanisławem Waltosiem. Przedmiotem spotkania, które - w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we wtorek 15 pażdziernika o godz. 14.00 - poprowadzi Prof. Jerzy Zajadło, będzie najnowsza książka Profesora pt. Wędrowanie po wyspach pamięci, wyd. Wolters Kluwer 2019. 

projekt

banner
 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE 

 

Zapraszamy wszystkich studentów do uczestnictwa w miedzynarodowym projekcie 

Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

okładka

tom1Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się nowa monografia pracowników Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego pt. „Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym”.

         Opracowanie składa się z dwóch tomów.

english in academia

Instytut Pileckiego organizuje kolejną edycję warsztatów English in Academia - warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim. Uczestnicy uczą się tworzyć interesujące i zrozumiałe dla czytelników teksty, klarownie wyrażać myśli, skutecznie argumentować oraz porządkować swój wywód i ciekawie go prezentować.

okładka

okładkaNakładem wydawnictwa EuroPrawo ukazała się monografia "Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi" pod redakcja Zdzisława Brodeckiego, Katarzyny Malinowskiej oraz Małgorzaty Polkowskiej Warszawa 2019.

zaproszenie

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG oraz Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

zapraszają

 

na spotkanie informacyjne dotyczące programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

erasmus

Zapraszamy do zapoznania się z programami Erasmus Plus: