fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Kolejny już raz dr hab.Małgorzata Balwicka-Szczyrba. prof. UG  oraz dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG zostały włączone w prace nad International  Survey of Family Law,  wydawanym przez International Society of Family Law  pod redakcją prof. Margaret Brinig z  University of Notre Dame. Autorki przygotowały publikację: Discussion and Reform of Family Law in Poland.

Czech-Polish-Słovak Conference On Environmental Law XXI. Year "odbyła w dniu 9 września 2020 r. Jej organizatorem był w tym roku Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Obrady odbywały się w trzech panelach: I. "Environment During The Corona Crisis", II. "Waste Management For 21 st Cenutry", III. "It Is Time For Effective Land Consolidation".   

Pan dr Jacek Wałdoch otrzymał stypendium na czteromiesięczny wyjazd stażowy do Lwowa. Środki przyznane zostały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem pobytu we Lwowie będzie m.in. pozyskanie cennych materiałów źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

Pan dr Jacek Wałdoch otrzymał stypendium na czteromiesięczny wyjazd stażowy do Lwowa. Środki przyznane zostały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem pobytu we Lwowie będzie m.in. pozyskanie cennych materiałów źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE WYKAZU  ZAJĘĆ, 
KTÓRE ZE WZGLĘDU NA EFEKTY UCZENIA SIĘ, POWINNY BYĆ ZREALIZOWANE W FORMIE
Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Uchwałą z dnia 22 lipca 2020r. Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk powołał prof. dr hab.  Ewę Bagińską w skład Redakcji miesięcznika „Państwo i Prawo” (PiP).

„Państwo i Prawo” jest drugim najstarszym polskim prawniczym czasopismem naukowym, wydawanym nieprzerwanie od 1946r. Członkowie Redakcji powoływani są z grona wybitnych i zasłużonych dla polskiej nauki oraz praktyki prawa prawników.

Serdecznie gratulujemy!

 
okładka
Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr. Adama Bochentyna pt. Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.
 
  • Chcesz POŚWIĘCIĆ SOBIE więcej UWAGI?
  • Praca? Staż? Praktyki?Przygotuj się i bądź AKTYWNY!

 

Skorzystaj z zaproszenia:

Indywidualne Spotkania ONLINE z Doradcą Zawodowym: 

Tematyka spotkań jest różnorodna, tak jakróżnorodni są jej uczestnicy. Podążamy za Twoimi potrzebami, treść i liczba spotkań zależy od Ciebie.Dbamy o poufność rozmów.

obrazekW dniu 20.06.2020 roku decyzją redakcji Review of European Comparative & International Law (RECIEL) dr hab. Maciej Nyka, prof. UG z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska dołączył do grona recenzentów współpracujących z prestiżowym czasopismem naukowym Review of European, Comparative & International Law (RECIEL).