fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

english in academia

Instytut Pileckiego organizuje kolejną edycję warsztatów English in Academia - warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim. Uczestnicy uczą się tworzyć interesujące i zrozumiałe dla czytelników teksty, klarownie wyrażać myśli, skutecznie argumentować oraz porządkować swój wywód i ciekawie go prezentować.

okładka

okładkaNakładem wydawnictwa EuroPrawo ukazała się monografia "Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi" pod redakcja Zdzisława Brodeckiego, Katarzyny Malinowskiej oraz Małgorzaty Polkowskiej Warszawa 2019.

zaproszenie

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG oraz Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

zapraszają

 

na spotkanie informacyjne dotyczące programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

erasmus

Zapraszamy do zapoznania się z programami Erasmus Plus:

 

 

1

Dr Tomasz Snarski uczestniczył w dniu 17 czerwca 2019 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej", podczas której w drugiej części sesji plenarnej wygłosił referat pt. Wielokulturowość jako idea i zasada prawa. Wybrane problemy filozofii prawa wobec zróżnicowania kulturowego. Konferencja została zorganizowana m. in.

Publikacja dr Anny Podolskiej
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Anny Podolskiej "Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości".
 
okładka

okładkaNakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia dr Justyny Nawrot „Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego”. Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez doktor Justynę Nawrot w wiodących ośrodkach prawa morskiego w Europie, m.in.