Administracja

Administracja

administracj

Jak znaleźć porządek w coraz bardziej zawiłym świecie biurokracji, regulacji i przepisów? Wystarczy wybrać studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania, tak by mogli ją wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Ten interdyscyplinarny kierunek łączy w sobie zagadnienia obejmujące takie dziedziny jak: prawo, ekonomię i finanse publiczne.  
 
Absolwenci kierunku znajdą w pracę w różnorodnych sektorach zarówno administracji publicznej jak i w sektorze prywatnym. Wydział Prawa i Administracji dostosowuje programy nauczania do potrzeb rynku pracy, pozostając w stałym kontakcie z pracodawcami, a także uwzględniając sugestie płynące od absolwentów Wydziału.
 
 

KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Kryteria kwalifikacyjne: konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język łaciński i kultura antyczna, WOS

0,3

Szczegóły:

>> Studia stacjonarne (link https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/administracja-stacjonarne-i_stopnia)

>> Studia zaoczne (link: https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/administracja-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia)

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie, stacjonarne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Szczegóły:

>> Studia stacjonarne (link: https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/administracja-stacjonarne-ii_stopnia)

ATUTY KIERUNKU

 • Interdyscyplinarny. Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą
  wiedzę z zakresu prawa, finansów, socjologii
  i zarządzania, tak by mogli ją wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.
 • Uniwersalny. W dzisiejszych czasach dobrego eksperta wyróżnia nie tylko doskonała znajomość swojej dziedziny, ale także umiejętność horyzontalnego spojrzenia na system prawa, administracje publiczną oraz potrzeby sektora prywatnego.
 • Globalny. Koncentrujemy się nie tylko na zagadnieniach związanych
  z administracją krajową, ale także w strukturach międzynarodowych
  i europejskich. Dlatego przed naszymi studentami otwarte są również ścieżki rozwoju zawodowego za granicą, w tym w instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych.
 • Łączący teorię z praktyką. Kierunek administracja oferuje nie tylko czystą wiedzę teoretyczną, ale także stawia na rozwijanie praktycznych umiejętności przygotowujących do wkroczenia na rynek pracy. Zapewniają to obowiązkowe praktyki studenckie realizowane
  w urzędach administracji publicznej, marszałkowskich, skarbowych lub w biurach rachunkowych czy kancelariach prawniczych.
 • Specjalności. Na studiach I stopnia od czwartego semestru student dokonuje wyboru ścieżki na następujących specjalnościach:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja biznesu i finansów,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych,
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych sektorach administracji publicznej
i samorządowej
oraz w administracji w instytucjach niepublicznych.

Absolwenci administracji znajdą także zatrudnienie w działach prawnych przedsiębiorstw, w kancelariach prawnych, lub w działach administracyjnych sądów

 

DLA KOGO?

Dla osób zainteresowanych prawem, polityką i gospodarką, dokładnych, zdyscyplinowanych i myślących analitycznie, ale także otwartych na kontakt z ludźmi i umiejących pracować w zespole.

 

PROGRAM STUDIÓW

Jeśli interesuje Cię, jakie przedmioty wykładane są na studiach, zapoznaj się z ich programem pod linkami:

 1. I stopień stacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87132/files/administracja-i_stopnia_stacjonarna_plan_studiow-2020-2021.pdf

 1.  I stopień niestacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87132/files/administracja-i_stopnia_niestacjonarna_plan_studiow-2020-2021.pdf

 1. II stopień stacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87132/files/administracja-ii_stopnia_stacjonarna_plan_studiow-2020-2021_1.pdf

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. luty 2014 - 13:36; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 30. Kwiecień 2021 - 14:49; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła