Podatki i Doradztwo podatkowe

Podatki i doradztwo podatkowe

Benjamin Franklin mawiał, że „na świecie są tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki”. I trudno nie przyznać mu racji. Nowe technologie, dynamiczny rozwój innowacyjnych branż gospodarki, wzmożenie międzynarodowej wymiany handlowej, a w konsekwencji zmiana modeli społecznych
i ekonomicznych – temu wszystkiemu towarzyszy jeden wspólny element: podatki. Dobre zarządzanie podatkowe to klucz do rozwoju i stabilności finansowej przedsiębiorstwa, o czym niewielu trzeba przekonywać. Stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku na specjalistów z tej dziedziny.

Kierunek „Podatki i doradztwo podatkowe” przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego. Zawód ten nie jest jednak jedynym, który może być z powodzeniem wykonywany przez absolwenta kierunku. Uniwersytet Gdański (jako pierwsza uczelnia w Polsce) oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (warunkiem uzyskania zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego jest zaliczenie nie tylko przedmiotów obowiązkowych, ale także trzech WDW: Prawo celne i dewizowe, Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, Postępowanie administracyjne) 

 

KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Kryteria kwalifikacyjne: konkurs świadectw dojrzałości

Przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka, matematyka, WOS

0,3

Szczegóły:

>> Studia stacjonarne (link: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/podatki_i_doradztwo_podatkowe-stacjonarne-i_stopnia)

>> Studia zaoczne (link: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/podatki_i_doradztwo_podatkowe-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia)

 
 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie, zaoczne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 30 pkt

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Szczegóły:

>> Studia zaoczne: (link: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/podatki_i_doradztwo_podatkowe-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia)


ATUTY KIERUNKU

 • Interdyscyplinarny. Student uzyskuje kompetencje w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości oraz łączy wybrane elementy kształcenia na kierunkach Prawo i Administracja (w szczególności
  w zakresie prawa: finansowego, administracyjnego, handlowego
  i cywilnego) oraz na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • Profesjonalny. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, co pozwala na wypracowanie w toku studiów zaawansowanych kompetencji zarówno z zakresu prawa podatkowego, jak i księgowości, ekonomii oraz analizy finansowej.
 • Łączący teorię z praktyką. Studenci kierunku nie tylko słuchają wykładów, ale także uczą się wypełniania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, pisania opinii podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych i innych pism procesowych, a ponadto rozwiązują skomplikowane kazusy, korzystając z nabytych umiejętności interpretacji prawa podatkowego, którego stopień zawiłości jest powszechnie znany. Obowiązkowe praktyki studenckie realizowane w kancelariach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach organów podatkowych, sądach administracyjnych lub w działach finansowych, podatkowych lub księgowych przedsiębiorców.
 • Specjalistyczny. Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Absolwenci studiów II stopnia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na międzywydziałowym kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności doradztwa podatkowego (po uzyskaniu uprawnień zawodowych), a także na zatrudnienie – w tym także na stanowiskach kierowniczych – w kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach biegłych rewidentów i kancelariach prawniczych, biurach rachunkowych, administracji skarbowej, a także w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorstw. 

 

DLA KOGO?

Celem kierunku jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Stanowi jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie. Kierunek obejmuje całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego (część jako wykłady do wyboru) oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I stopnia jest w części zbieżny z programem kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe II stopnia. Studia I stopnia mają co do zasady szerszy zakres przedmiotowy; z kolei studia II stopnia są przeznaczone dla osób o szerszych podstawach wiedzy, umożliwiających bardziej szczegółowe omawianie zagadnień objętych programem. Studia I stopnia samodzielnie umożliwiają przygotowanie do zawodu doradcy podatkowego, które następnie może zostać rozszerzone (lub sprofilowane) studiami na innym kierunku. Studia II stopnia, o nieco węższym zakresie, są przeznaczone w szczególności dla osób, które uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia lub studiów magisterskich –
w szczególności takich kierunków jak: prawo, administracja, finanse
i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie. Program studiów I stopnia zawiera zaś najważniejsze przedmioty z ww. kierunków, co pozwala mu spełnić rolę samodzielnego kierunku, pozwalającego zdobyć wiedzę wymaganą w szczególności do uzyskania uprawnień zawodowych doradcy podatkowego.

Jeśli interesuje Cię, jakie przedmioty wykładane są na studiach, zapoznaj się z ich programem pod linkami:

 1. I stopnia stacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87220/files/pidp_i_stopnia_dzienne_plan_studiow-_2020-2021.pdf

 1.  I stopnia niestacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87220/files/pidp_i_stopnia_zaoczne_plan_studiow-nowy_2020-2021.pdf

 1.  II stopnia niestacjonarne:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87220/files/pidp_ii_stopnia_niestacjonarne_plan_studiow-_2020-2021.pdf

 

Załącznik Rozmiar
umowa-z-uniwersytetem-gdanskim.pdf 153.83 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. luty 2014 - 13:36; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Czerwiec 2022 - 12:48; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła