Ubezpieczenia

Ubezepieczenia
 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania. Rekrutacja na kierunek prowadzona jest przez Wydział Zarządzania, jednak zajęcia odbywają się na obu Wydziałach - zgodnie z programem studiów.

Ubezpieczenia wkroczyły już na dobre do branży turystycznej, sektora bankowego, transportu i logistyki czy ochrony środowiska. Zarazem, najszybciej odnajdują się na rynku FinTechów, przodując w wykorzystywaniu nowych technologii. Kupując bilety lotnicze, rezerwując pobyt w hotelu na znanych portalach pośredniczących, a nawet nabywając bilety komunikacji miejskiej – wszędzie tam znajdziemy nowatorskie rozwiązania z zakresu ubezpieczeń. W obszarze kart wielowalutowych czy bankowości mobilnej, ubezpieczenia tak bardzo zrosły się już z innymi usługami finansowymi, że trudno niekiedy je rozdzielić. Oczywistą konsekwencją tych zjawisk jest duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny ubezpieczeń.

Nowy, interdyscyplinarny kierunek – Ubezpieczenia – powstał jako odpowiedź na te potrzeby. Jest on adresowany do osób o szerokich zainteresowaniach ekonomicznych i finansowych, które chciałyby związać
z nimi swoją przyszłość zawodową. Absolwenci kierunku Ubezpieczenia mają możliwość zwolnienia z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, potwierdzoną uchwałą Komisji Egzaminacyjnej.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

DLA KOGO?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich studentów, którzy chcieliby wykorzystać wiedzę i kompetencje nabyte na studiach I stopnia i studiach jednolitych do ukierunkowanego rozwoju zawodowego, w szczególności:

 1. absolwentów kierunków zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości – upatrujących konkretyzacji swoich zainteresowań zawodowych na rynkach finansowych;
 2. absolwentów administracji, podatków i doradztwa podatkowego oraz kierunków z zakresu nauk społecznych – którzy będą mogli dotychczas nabytą wiedzę i umiejętności efektywnie wykorzystywać w obszarze ubezpieczeń w branżach szczególnie narażonych na ryzyko;
 3. absolwentów prawa – poszukujących niszy na rynku usług prawniczych, chcących rozwinąć wiedzę z zakresu ubezpieczeń i rynków finansowych;
 4. absolwentów informatyki, matematyki, ekonometrii – którzy widzą swoją przyszłość w niezwykle pożądanym dzisiaj łączeniu umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu rynków finansowych.

 

ATUTY KIERUNKU

 • Łączący teorię z praktyką. Program studiów jest dostosowany do wymogów stawianych kandydatom na egzaminie na brokera ubezpieczeniowego. Władze uczelni planują podjęcie działań w celu zapewnienia absolwentom kierunku uzyskania możliwości zwolnienia z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego. Uchwałę Komisji Egzaminacyjnej na Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego dotyczącą zgodności programu studiów z zakresem egzaminu uzyskano w 2019 roku dla programu studiów stacjonarnych na kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne.
 • Nowatorski. Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne to nowy międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, realizowany przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji, który wpisuje się w trend integracji wiedzy z różnych dyscyplin naukowych.
 • Pragmatyczny. Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni z absolwentów niezwykle konkurencyjnych na rynku pracy. Część zajęć będzie prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.
 • Globalny. W programie studiów zapewniono lektorat ze specjalistycznego języka angielskiego. Umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej, zwiększają szansę zatrudnienia w międzynarodowych instytucjach finansowych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym, w szczególności:

 • innowacyjnych przedsiębiorstwach typu FinTech, zajmujących się zarówno dystrybucją usług finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. aplikacji mobilnych), jak i wdrażaniem nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów dystrybucji i obsługi ubezpieczeń;
 • w formie własnej działalności gospodarczej jako broker ubezpieczeniowy albo agent; jak również w dużych agencjach ubezpieczeniowych i korporacjach brokerskich;
 • zakładach ubezpieczeń;
 • na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem – w klinikach leczniczych, turystyce, transporcie i spedycji, administracji czy przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

 

PROGRAM STUDIÓW

Jeśli interesuje Cię, jakie przedmioty wykładane są na studiach, zapoznaj się z ich programem pod linkami:

Studia stacjonarne: http://www.wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=379&spec=77&tr=1

Studia niestacjinarne: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=491&spec=77&tr=2

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Marzec 2019 - 11:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 5. Maj 2021 - 20:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski