Prawo w administracji i gospodarce

Prawo w adminsitracji

Potrzebujesz niezbędnych wiadomości z zakresu procedury cywilnej czy podatków do lepszego prowadzenia swojej działalności? Aby je poznać nie musisz już kończyć pięcioletnich studiów. Interdyscyplinarne studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce łączą teoretyczną wiedzę z zakresu prawa z praktycznymi umiejętnościami jej stosowania. Kierunek jest odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców z sektora administracji publicznej oraz z sektora gospodarki, a także szansą na profesjonalne doskonalenie zawodowe.

 

KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 30 pkt

 

 

Dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Szczegóły: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/prawo_w_administracji_i_gospodarce-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

 

DLA KOGO?

·  absolwentów kierunków zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości – których teoretyczna wiedza dotycząca zasad działania rynku i gospodarki poszerzona zostanie o umiejętności praktyczne związane z poznaniem najistotniejszych zagadnień prawnych

·  absolwentów administracji, podatków i doradztwa podatkowego oraz kierunków z zakresu nauk społecznych szukających możliwości poszerzenia swoich umiejętności zawodowych o zastosowanie prawa w gospodarce i sektorze prywatnym oraz publicznym.

·  osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dla których podstawowa wiedza z zakresu prawa może okazać się dużym ułatwieniem w dotychczasowej pracy.

·  urzędników administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.

 

ATUTY KIERUNKU

·  Interdyscyplinarność - kierunek przeznaczony jest dla osób
z różnorodnym wykształceniem; przekazywana wiedza i umiejętności obejmują rożne gałęzie prawa, przy uwzględnieniu szerokich praktycznych możliwości ich zastosowania.

·  Fachowość - na kierunku wykładają zarówno teoretycy jak i praktycy; ponadto, wykorzystywany jest potencjał kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji.

·  Zwięzłość – studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu określonych gałęzi prawa bez konieczności ukończenia 5-letnich studiów prawniczych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kompetencje zdobyte w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce przygotowują absolwentów do pracy w:

·         administracji rządowej

·         administracji samorządowej

·         instytucjach niepublicznych

·         służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych

·         organizacjach pozarządowych

·         w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

PROGRAM STUDIÓW

link do programu studiów:

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87143/files/prawo_w_administracji_i_gospodarce_ii_stopnia_niestacjonarne_plan_studiow-2020-2021.pdf

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Maj 2015 - 13:17; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński Ostatnia zmiana: środa, 28. Kwiecień 2021 - 13:28; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński