Kryminologia

Kryminologia

kryminologia

Studia dla wiedzy czy dla zawodu? Kryminologia pozwala na połączenie pasjonującej wiedzy z przygotowaniem zawodowym.  Kryminologia – w najogólniejszym rozumieniu – to nauka, która zajmuje się wszelkiego rodzaju aspektami przestępczości. Czemu ludzie popełniają przestępstwa i jakie czynniki mają na to wpływ? Czy przestępczość można zminimalizować? Na te i wiele innych pytań pomogą Wam odpowiedzieć specjaliści z licznych dyscyplin różnych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii. Ze względu na swoją interdyscyplinarność, Kryminologia to studia, które z łatwością mogą przerodzić się w pasję.

 

KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI

Studia I stopnia

Kryteria kwalifikacyjne: konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

0,3

Szczegóły:

Stacjonarne: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kryminologia-stacjonarne-i_stopnia

Zaoczne: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kryminologia-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia

 

 

Studia II stopnia
Tryb stacjonarny

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Szczegóły: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kryminologia-stacjonarne-ii_stopnia

 

Tryb zaoczny:

Studia II stopnia
Tryb stacjonarny

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

Konkurs ocen na dyplomie - max 30 pkt

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Szczegóły:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kryminologia-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

 

ATUTY KIERUNKU

·        Interdyscyplinarny. Studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości wymaga szerokiej pespektywy uwzględniającej dokonania takich dziedzin jak: chemia, biologia, socjologia, psychologia, prawo czy ekonomia i filozofia. Dostęp do wiedzy z tych wszystkich dziedzin jest źródłem bardzo szerokiego wykształcenia i daje wiele perspektyw jednocześnie.

·        Specjalistyczny. Na studiach I stopnia wybór jednego z możliwych modułów kształcenia umożliwia dostosowanie programu do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta i pozwala na studiowanie tego, co najbardziej go interesuje. Kryminologia II stopnia pozwala studentom na wybór dwóch ścieżek specjalizacyjnych: kryminalistycznej lub kryminologicznej.

·        Łączący teorię z praktyką. Nasi studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach o profilu praktycznym – m.in. w warsztatach prowadzonych przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej oraz pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest doskonale przygotowany do prowadzenia studiów kryminologicznych także od strony infrastrukturalnej. Posiada m.in. własną strzelnicę wraz z pracownią balistyczną, wariograf i inne urządzenia przystosowane do wykonywania profesjonalnych ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań. Korzysta z szerokiej bazy laboratoryjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Obowiązkowe praktyki studenckie realizowane są w Służbach Więziennych, sądownictwie, prokuraturze, Policji, Służbie Celnej lub Granicznej.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów z tytułem zawodowym magistra kryminologii uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na aplikację przygotowującą do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Kierunek zapewnia zdobycie wiedzy
i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych, np. policji, ABW, Urzędzie Celnym, szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. kuratorzy, służba więzienna), sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pomoc społeczna) oraz w dziennikarstwie czy usługach detektywistycznych.

 

DLA KOGO?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które są ciekawe świata i potrafią łączyć teoretyczne zagadnienia z ich praktycznym zastosowaniem. W samym studiowaniu na pewno pomogą logiczne myślenie i chęć nieustannego poszerzania horyzontów. Interdyscyplinarność sprawia, że studia te są odpowiednie zarówno dla umysłów ścisłych, jak i humanistycznych. Łączenie nauk przyrodniczych
ze społecznymi, a także wieloaspektowa problematyka studiów kryminologicznych sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

 

PROGRAM STUDIÓW

1)    I stopnia stacjonarne

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87138/files/kryminologia_i_st._stacjonarna_nowy_2020.06.22.pdf

2)     I stopnia niestacjonarne

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87138/files/kryminologia_i_st._niestacjonarna_nowy_2020_07_01.pdf

3)     II stopnia stacjonarne

Specjalność kryminalistyczna

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87138/files/kryminologia_ii_st._stacjonarna_kryminalistyczna_nowy_2020.05.25.pdf

Specjalność kryminologiczna

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87138/files/kryminologia_ii_st._stacjonarna_kryminologiczna_nowy_2020.05.25.pdf

4)     II stopnia niestacjonarne

Specjalność kryminalistyczna

https://prawo.ug.edu.pl/sites/prawo.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/87138/files/kryminologia_ii_st._niestacjonarna_kryminalistyczna_nowy_2020.05.25.pdf

Specjalność kryminologiczna

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona- pia/87138/files/kryminologia_ii_st._niestacjonarna_kryminologiczna_nowy_2020.05.251.pdf

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. luty 2014 - 13:36; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 30. Kwiecień 2021 - 14:53; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła