Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomiczny. Rekrutacja na kierunek prowadzona jest przez Wydział Ekonomiczny, jednak zajęcia odbywają się na obu Wydziałach - zgodnie z programem studiów.

W czasach pandemii nie trzeba nikogo przekonywać, że ochrona zdrowia i telemedycyna to nowy, prężnie rozwijający się obszar życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystanie w służbie zdrowia nowych technologii stało się faktem, ale nie oznacza to, że ograniczyło rolę człowieka. Przeciwnie – telemedycyna stała się gałęzią gospodarki, którą cechuje największa dynamika wzrostu, w którą lokowane są coraz większe inwestycje, a co za tym idzie – coraz więcej osób znajduje w niej zatrudnienie.

Innowacje w służbie zdrowia powodują nie tylko zmianę sposobu pracy na rynku medycznym, wpływają na zmianę zachowania pacjentów, ale również na możliwości świadczenia usług ubezpieczeniowych czy assistance. Wymagają zaangażowania specjalistów, którzy cechować będą się zarówno zrozumieniem problematyki nowych technologii, jak i potrzeb ich usługobiorców i pacjentów.

W odpowiedzi na potrzebę wykształcenia takich interdyscyplinarnych specjalistów, w ramach Projektu ProUG, powstał wspólny kierunek Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji – Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.

 

KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

1. Kryterium podstawowe:

konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia  

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.

 

Studia prowadzone są w języku polskim.

DLA KOGO?

 • absolwentów medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji, którzy zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu  przedsięwzięć gospodarczych;
 • absolwentów biologii, biotechnologii, chemii, ekonomii, prawa czy administracji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych usług medycznych;
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych;
 • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR;
 • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

 

ATUTY KIERUNKU

 • Globalny. Program kierunku oparty jest na wzorcach międzynarodowych. Podobne programy prowadzą najlepsze uczelnie europejskie i amerykańskie.
 • Interdyscyplinarny. Studenci kierunku biorą udział w zajęciach, które prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji – oraz praktycy gospodarczy, w tym z branży podmiotów aktywnych na rynku medycznym (m.in. prezesi spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego).
 • Nowoczesny. W trakcie nauki studenci korzystać będą
  z nowoczesnych narzędzi, w tym technologii komunikacji na odległość, które faktycznie stosowane są przez podmioty oferujące usługi telemedycyny na rynku europejskim.
 • Łączący teorię z praktyką. Kierunek pozwala na poznanie procesów zarządczych, prawnych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z obszaru ochrony zdrowia, które wykorzystują innowacyjne technologie komunikacji na odległość.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Interdyscyplinarny kierunek „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” przygotowuje studentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług obszaru ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie toku studiów kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia, jako: kierownik czy menedżer projektów w zakresie telemedycyny, audytor podmiotów ochrony zdrowia, analityk rynku medycznego, kierownik jednostki medycznej, specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych, specjalista ds. obsługi klienta czy organizacji konsultacji zdalnych, administrator platformy telemedycznej, a także konsultant zakładów ubezpieczeń czy ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych.

 

PROGRAM STUDIÓW

Jeśli interesuje Cię, jakie przedmioty wykładane są na studiach, zapoznaj się z ich programem pod linkiem:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=3330

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Kwiecień 2021 - 13:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 5. Maj 2021 - 20:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski