fbpx Kryminologia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kryminologia

Kryminologia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 grudnia 2017 roku, 10:21

Kryminologia I i II stopnia to kierunek multidyscyplinarny, wykorzystujący potencjał naukowy aż czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

KRYMINOLOGIA NA UG

Kształcenie na kierunku Kryminologia realizowane jest w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i zaocznym.

O przyjęcie na te pierwsze mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne), na drugie zaś - absolwenci studiów wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Programy studiów ułożone zostały w sposób kompleksowy, co przekłada się na jakość kształcenia. W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Wybór określonego modułu kształcenia dostosowano do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest doskonale przygotowany do prowadzenia studiów kryminologicznych także od strony infrastrukturalnej. Posiada własną strzelnicę wraz z pracownią balistyczną, przystosowaną do wykonywania profesjonalnych ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań. Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje również unikalne w skali Polski Muzeum Kryminalistyki, którego eksponaty i wyposażenie jest szeroko wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Interdyscyplinarny program studiów oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Zaplanowano go przy tym w sposób umożliwiający zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pomoc społeczna).

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym studia kryminologiczne drugiego stopnia), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. 

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym w zakresie prawa.