fbpx Prawo w administracji i gospodarce | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo w administracji i gospodarce

Prawo w administracji i gospodarce

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 maja 2018 roku, 18:23

obrazekPRAWO W ADMINISTRACJI
I GOSPODARCE NA UG

Jest nowym kierunkiem studiów wykorzystującym potencjał naukowy kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji. Jego uruchomienie odpowiada aktualnym potrzebom pracodawców z sektora administracji publicznej oraz z sektora gospodarki.

Kształcenie na kierunku Prawo w administracji i gospodarce odbywa się w ramach trwających pięć semestrów studiów drugiego stopnia (studia magisterskie). Oferta dydaktyczna kierowana jest więc do absolwentów studiów wyższych legitymujący się tytułem licencjata (inżyniera) lub magistra na kierunkach: ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na innych kierunkach mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz technicznych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w kontekście pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami gospodarczymi oraz realizacją zadań publicznych przez podmioty administracji.

PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia nowego kierunku studiów został opracowany w następstwie przeprowadzonych badań administracji publicznej jako pracodawcy i uwzględnia zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne, co zapewnia absolwentowi znajomość dziedzin prawa dotyczących administracji publicznej i gospodarki i uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych pracownikowi współczesnej administracji publicznej, ale też administracji podmiotów gospodarczych. Program obejmuje ponad 700 godzin zajęć obowiązkowych i fakultatywnych – ćwiczeń, wykładów oraz seminarium magisterskiego i jest realizowany bez podziału na specjalności.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra. Zdobyta w trakcie nauki wiedza i umiejętności praktyczne szczególnie predysponuje ich do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej – rządowej oraz samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych, ponadto okazuje się przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. Absolwenci studiów magisterskich mogą również kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym w zakresie prawa.