Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 września 2018 roku, 17:36

Gospodarcze prawo środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Interwencjonizm państwa w gospodarkę
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr Nyka Maciej

Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
dr Trzcińska Diana

Prawna ochrona środowiska morskiego
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr Nyka Maciej

Prawna ochrona środowiska w Unii Europejskiej
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Prawo działalności gospodarczej
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. dr hab. Powałowski Andrzej
dr Jaś-Nowopolska Magdalena
dr Wolska Hanna

Prawo energetyczne
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Jaś-Nowopolska Magdalena

Prawo sektorów infrastrukturalnych
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. dr hab. Powałowski Andrzej
dr Jaś-Nowopolska Magdalena

Prawo ochrony konkurencji
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  

Prawo ochrony przyrody
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr Trzcińska Diana

Prawo ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr Nyka Maciej
dr Trzcińska Diana

Prawo pomocy publicznej
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna

Prawo przedsiębiorców
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. dr hab. Powałowski Andrzej
dr Jaś-Nowopolska Magdalena
dr Wolska Hanna

Prawo zamówień publicznych
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Wolska Hanna

Przekształcenia własnościowe w gospodarce
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  

Publiczne prawo ochrony zdrowia
dr Wolska Hanna

Regulacja sektora usług medycznych
dr Nyka Maciej
dr Wolska Hanna

Sądowa kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska
dr Trzcińska Diana

Status jednostki w prawie ochronie środowiska
dr Urbańska Krystyna

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr Nyka Maciej
dr Trzcińska Diana