Badania

Gospodarcze prawo środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Interwencjonizm państwa w gospodarkę
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG

Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
dr hab. Trzcińska Diana

Prawna ochrona środowiska morskiego
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG

Prawna ochrona środowiska w Unii Europejskiej
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Prawo działalności gospodarczej
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG
prof. dr hab. Powałowski Andrzej
dr Wolska Hanna
mgr Joanna Kiraga

Prawo energetyczne
prof. dr hab. Powałowski Andrzej 

Prawo sektorów infrastrukturalnych
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG
prof. dr hab. Powałowski Andrzej

Prawo ochrony konkurencji
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  

Prawo ochrony przyrody
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Trzcińska Diana

Prawo ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG
dr hab. Trzcińska Diana

Prawo pomocy publicznej
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG

Prawo przedsiębiorców
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG
prof. dr hab. Powałowski Andrzej
dr Wolska Hanna
mgr Joanna Kiraga

Prawo zamówień publicznych
dr hab. Dobaczewska Anna, prof. UG
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Wolska Hanna
mgr Joanna Kiraga

Przekształcenia własnościowe w gospodarce
prof. dr hab. Powałowski Andrzej  

Publiczne prawo ochrony zdrowia
dr Wolska Hanna

Regulacja sektora usług medycznych
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG
dr Wolska Hanna

Sądowa kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska
dr hab. Trzcińska Diana

Status jednostki w prawie ochronie środowiska
dr Urbańska Krystyna

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG
dr hab. Trzcińska Diana

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 09:15; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: niedziela, 27. Wrzesień 2020 - 10:11; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła