Zjazd Katedr

Program Konferencji Naukowej – Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska

Czwartek 1 czerwca 2023 r.  (Budynek WPIA UG Audytorium A)

 

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników Konferencji

9.30 – 10.00 Welcome Coffee

 

I Sesja plenarna 10.00 – 12.00

 

10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji

10.20 – 10.35 Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Inwazyjne gatunki obce w prawie europejskim

10.35 – 10.50 Prof. dr hab. Marek Górski

Samokontrola środowiskowa przedsiębiorcy

10.50 – 11.05 Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Ewolucja podstaw prawnych ochrony środowiska i ochrony przyrody

11.20 – 11.35 dr hab., prof. ucz. Jan Olszewski

Wybrane problemy monitoringu w ochronie środowiska

11.35 – 11.50 dr hab., prof. ucz. Jacek Jaworski

Krajobraz jako element środowiska – wybrane zagadnienia prawne

11.50 - 12.05 dr hab., prof. ucz. Elżbieta Zębek

Problematyka zanieczyszczania wód powierzchniowych mikroplastikiem – aspekt prawny i środowiskowy

12.05 – 12.20 dyskusja

Przerwa kawowa 12.20 – 12.50

 

II Sesja plenarna 12.50- 15.15

 

12.50 – 13.05 dr hab., prof. ucz. Monika Król

Zagrożenia dla środowiska związane ze zmianami klimatu a podmiotowe prawo do środowiska w świetle prawa międzynarodowego

13.05 – 13.20 dr hab., prof. ucz. Tomasz Bojar-Fijałkowski

Cele klimatyczne w działalności przedsiębiorców i innych organizacji – o zapomnianych prawnych instrumentach zarządzania środowiskowego

13.20 – 13.35 radca prawny Michał Behnke

Skuteczność, efektywność i udatność polskiego prawa ochrony środowiska

13.35– 13.50 dr Małgorzata Szalewska

Instrumenty prawne ochrony naturalnej retencji terenowej

13.50 – 14.05 dr Justyna Goździewicz

Prawo adaptacji do zmian klimatu czy adaptacja prawa do klimatu?

14.05-14.20 dr Magdalena Jaś – Nowopolska

Skargi klimatyczne jako instrument ochrony klimatu

14.20 – 14.35 dr Marcin Pchałek

Poziomy hierarchii zarządzania ochroną przyrody na szczeblu krajowym i międzynarodowym – pytanie o spójność i efektywność systemu

14.35-14.50 dr Leszek Karski

 Greenwashing i zrównoważony rozwój

14.50 -15.00 Prezentacja projektu ustawy Prawo klimatyczne dr Marcin Stoczkiewicz

15.00 – 15.15 dyskusja

15.15 -obiad

 

 

 

Obchody jubileuszu Pani Profesor Janiny Ciechanowicz-McLean

Piątek 2 czerwca 2023 r. (Budynek WPIA UG  Audytorium A)

 

Sesja plenarna 9.00 – 11.00

9.00 – 9.15 ks. dr hab., prof. ucz. Sławomir Fundowicz

Środki ochrony środowiska w sporcie

9.15 - 9.30 dr hab., prof. ucz. Anna Haładyj

Aktualność warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9.30 – 9.45 dr hab., prof. ucz. Marta Woźniak

Skutki nieujęcia budowy składowiska odpadów w wojewódzkim planie gospodarki

9.45 – 10.00 dr hab. prof. ucz. Anna Dobaczewska

Źródła finansowania celów Europejskiego Zielonego Ładu

10.00– 10.15 dr hab., prof. ucz. Dorota Maśniak

Unijne uwarunkowania normatywne wykorzystania ubezpieczeń do racjonalnego ekologicznego gospodarowanie odpadami

10.15 – 10.30 dr hab. Prof. ucz. Zbigniew Bukowski 

Ocena oddziaływania na klimat jako instytucja ochrony środowiska

10.30-10.45 dr hab. Małgorzata Ganczar

Niwelowanie luk informacyjnych w ochronie środowiska

10.45 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

 

Sesja plenarna 11.30-12.45

11.30 – 11.45 dr Anna Fogel

Prawo ochrony środowiska i prawo ochrony zabytków – separacja, integracja czy komplementarność? – uwagi do modelu regulacji

11.45 – 12.00 dr Mariusz Baran

Związek przyczynowy a odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska – wybrane uwagi

12.00 – 12.15 dr hab. prof. ucz. Małgorzata Polkowska

Bezpieczeństwo środowiska kosmicznego w nowej erze podboju Kosmosu

12.15 – 12.30 dr Ilona Przybojewska

Podatki w ochronie środowiska – założenia i przełożenie na rzeczywistość.

12.30 – 12.45 dyskusja

12.45 – 13.00 przerwa kawowa

 

Sesja laudacyjna 13.00 – 15.00

 

15.00 – 16.00 lampka szampana, obiad

 

 

 

 

Sobota 3 czerwca 2023 r. Budynek WPIA UG sala 3065

 

 

V Sesja plenarna 9.00 – 11.00

9.00-9.15 dr Marcin Sobota

Europejski system opłat za usługi wodne – zasada zwrotu kosztów i zasada zanieczyszczający płaci

9.15 – 9.30 mgr Oskar Bogdanka

Sukcesja odpowiedzialności karnej a bezpośrednia odpowiedzialność karna przedsiębiorcy osoby prawnej za delikty popełnione przeciwko środowisku. Ocena skuteczności skazującego wyroku karnego

9.30 – 9.45 dr Sergiusz Urban

Derogacje od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii: uzasadnienie, podstawy prawne i zakres.

9.45 – 10.00 dr Krzysztof Biernat

Prerogatywa regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – funkcja ochronna rynku.

10.00 – 10.15 mgr Joanna Kiraga

Racjonalna gospodarka łowiecka, a zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych

10.15 – 10.30 mgr Rajmund Stapiński

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

10.30 – 10.45 mgr Marcin Krzemień

Ochrona środowiska w ramach unijnego nadzoru nad rynkiem finansowym

10.45-11.00 dyskusja

11.00 Formalne zakończenie Zjazdu Katedr

 

11.00-11.30 kawa

 

12.00 – 14.00 wycieczki fakultatywne

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. luty 2016 - 09:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 24. Maj 2023 - 10:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski