SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2017/2018)

Administracja bezpieczeństwa publicznego

  opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce dr Ks. Grzegorz Świst 15   1. Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce
NIEURUCHOMIONA
20
2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu dr Paweł Petasz 30   2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 20
3. Prawo policyjne dr Stanisław Cora 15   3. Prawo policyjne 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego dr hab. Wojciecha Zalewski, profesor nadzwyczajny 30   4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego
NIEURUCHOMIONA
20
5. Osobowe źródla dowodowe dr Jacek Potulski 15   5. Osobowe źródla dowodowe 20
6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu dr Paweł Petasz 15   6, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 20
7. Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych dr Jacek Potulski 30   x ---------------------------------------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Przestępstwa gospodarcze i skarbowe dr Jacek Potulski 30   7. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji NIEURUCHOMIONA 15
9. Środki reakcji karnej dr Paweł Petasz 15   8. Środki reakcji karnej 15
10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji dr Jacek Potulski 30   x ---------------------------------------------------------- ----

 

Administracja biznesu i finansów

  opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15   1. Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Łukasz Karczyński 15   2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Łukasz Karczyński 20
3. Zamówienia publiczne prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska dr Edvardas Juchnevičius 30   3. Zamówienia publiczne prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska dr Edvardas Juchnevičius 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe dr Damian Cyman 30   4. Bankowość i usługi finansowe dr Rafał Mroczkowski 20
5. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński 15   5. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński 20
6. Prawo spółek dr Bartłomiej Gliniecki 15   6, Finansowanie działalności gospodarczej 20
7. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dr Tomasz Sowiński 30   x ----------------------------------------------------------   ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Bankowość i usługi finansowe dr Rafał Mroczkowski 30   7. Prawo spółek dr Bartłomiej Gliniecki 15
9. Finansowanie działalności gospodarczej 30   8. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dr Tomasz Sowiński 15
10. Fuzje i przejęcia dr Bartłomiej Gliniecki 15   x ----------------------------------------------------------   ----

 

Administracja gospodarcza

  opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne NIEURUCHOMIONA 15   1. Partnerstwo publiczno-prywatne
NIEURUCHOMIONA
20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków 15   2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków 20
3. Zamówienia publiczne 30   3. Zamówienia publiczne 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarcze prawo środowiska NIEURUCHOMIONA 30   4. Ochrona konkurencji i konsumentów
NIEURUCHOMIONA
20
5. Gospodarka komunalna 15   5. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport 20
6. Ochrona konkurencji i konsumentów 30   6, Ubezpieczenia gospodarcze 20
7. Ubezpieczenia gospodarcze 15   x ---------------------------------------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami NIEURUCHOMIONA 30   7. Gospodarcze prawo środowiska NIEURUCHOMIONA 15
9. Polityka i administracja gospodarcza 15   8. Gospodarka komunalna 15
10. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport 30   x ---------------------------------------------------------- ----

 

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

  opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna NIEURUCHOMIONA 15   1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna
NIEURUCHOMIONA
20
2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne 15   2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne 20
3. Prawo międzynarodowe publiczne 30   3. Prawo międzynarodowe publiczne 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja a prawa człowieka NIEURUCHOMIONA 15   4. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa
NIEURUCHOMIONA
20
5. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa 15   5. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych 20
6. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych 30   6, System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej 20
7. System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej 30   x ---------------------------------------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Europejskie prawo i postępowania administracyjne NIEURUCHOMIONA 30   7. Administracja a prawa człowieka NIEURUCHOMIONA 15
9. Międzynarodowe prawo administracyjne 30   8. Międzynarodowe prawo administracyjne 15
10. Współpraca transgraniczna administracji terenowej 15   x ---------------------------------------------------------- ----

 

Administracja wymiaru sprawiedliwości

  opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości dr Agnieszka Gajda 30   1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości
NIEURUCHOMIONA
20
2. Organizacja kancelarii prawniczej dr Anna Podolska 15   2. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym 20
3. Organizacja sądownictwa dr Paweł Sut 15   3. Ustrój organów ochrony prawnej 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny 30   4. Etyka zawodów prawniczych
NIEURUCHOMIONA
20
5. Prawo o prokuraturze dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15   5. Procedury sądowe 20
6. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny 15   6, Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu 20
7. Ustrój organów ochrony prawnej dr Jarosław Niesiołowski (15h)
dr Paweł Sut (15h)
30   x ---------------------------------------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Etyka zawodów prawniczych dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny (10h)
dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny (20h)
30   7. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych NIEURUCHOMIONA 15
9. Prawo o notariacie dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15   8. Organizacja kancelarii prawniczej 15
10. Procedury sądowe dr Jarosław Świeczkowski 30   x ---------------------------------------------------------- ----

 

Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa

  opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych NIEURUCHOMIONA 15   1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
NIEURUCHOMIONA
20
2. Obszary morskie i administracja morska 15   2. Obszary morskie i administracja morska 20
3. Zamówienia publiczne 30   3. Zamówienia publiczne 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarka komunalna NIEURUCHOMIONA 15   4. Kontrola administracja
NIEURUCHOMIONA
20
5. Kontrola administracja 30   5. Legislacja administracyjna 20
6. Legislacja administracyjna 30   6, Proces inwestycyjno-budowlany 20
7. Pracownicy samorządowi i służba cywilna 15   x ---------------------------------------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami NIEURUCHOMIONA 30   7. Gospodarka komunalna NIEURUCHOMIONA 15
9. Proces inwestycyjno-budowlany 30   8. Pracownicy samorządowi i służba cywilna 15
10. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego 15   x ---------------------------------------------------------- ----

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 07:11; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Maj 2018 - 11:42; osoba wprowadzająca: Anna Okoń