Projekt ACURIA | Wydział Prawa i Administracji

Projekt ACURIA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 lutego 2017 roku, 14:17

Projekt ACURIA – Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’

Projekt ACURIA jest programem badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię, Polskę, Portugalię oraz Włochy. Projekt został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) – Justice Programme (2014-2020), na podstawie umowy o udzielenie dotacji z dnia 30.11.2016 r. numer 723202 (odpowiedź na zaproszenie do składania ofert JUST-2015-JCOO-AG/JUST-2015-JCOO-AG-1).

W projekcie uczestniczą Centro de Estudos Sociais z siedzibą w Coimbra (Portugalia) jako koordynator oraz Uniwersytet Gdański, Universiteit Maastricht (Holandia), a także Universita Degli Studi Di Firenze (Włochy) jako uczestnicy. Przedmiotem projektu jest ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Celem projektu jest określenie strategii prawnych i proceduralnych, dobrych praktyk, a także blokad, które mogą być powielane lub unikane w innych systemach prawnych. Wyniki projektu mają na celu poprawę prawa, zarówno krajowego, jak również unijnego, w zakresie odnoszącym się do niewypłacalności przedsiębiorców, w tym w szczególności grup przedsiębiorców oraz postępowań transgranicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania empiryczne polegające na analizie akt sądowych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również wywiady z praktykami, w tym wywiady grupowe. Po przeprowadzonych badaniach zostanie zorganizowana konferencja końcowa, na której zostaną przedstawione wyniki badań. Planowane jest również przygotowanie publikacji naukowych oraz broszury zawierającej dobre praktyki w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

flaga UE Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość
   

 

 

 

Aktualności

Brak aktualności.