fbpx Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 28 listopada 2015 roku, 18:16

Zagadnienia z przedmiotu Prawo Gospodarcze Publiczne:

 1. Istota, zakres i przesłanki oddziaływania państwa na gospodarkę
 2. Prawo gospodarcze publiczne - zarys koncepcji
 3. Metody, formy i środki wpływu państwa na gospodarkę
 4. Regulacja prawna podmiotów działalności gospodarczej
 5. Podstawowe systemy legalizacji działalności gospodarczej: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy
 6. Warunki prawne i wymogi związane z podjęciem działalności gospodarczej
 7. Reglamentacja i regulacja prawna wykonywania działalności gospodarczej
 8. Podmioty administracji gospodarczej - charakter prawny i zadania
 9. Sposoby, zakres i formy przekształceń własnościowych w gospodarce
 10. Podstawowe procedury gospodarcze

 

Polecana literatura z przedmiotu Prawo Gospodarcze Publiczne:

 1. Prawo gospodarcze publiczne, pod red. A. Powałowskiego, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2015
 2. Leksykon prawa gospodarczego publicznego, 100 podstawowych haseł, pod red. A.Powałowskiego, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2015
 3. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz i M. Wierzbowskiego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2015
 4. Prawo gospodarcze publiczne, K. Strzyczkowski, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011
 5. Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. A. Szydło, wyd. Kolonia Limited,Wrocław 2009
 6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, pod red. A.Powałowskiego, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 9:24

Sekretariat:

mgr Jeznach Wioletta (sekretariat02@prawo.ug.edu.pl)
tel. 523 28 62 lub wew. 28 62, fax. 523 27 03, pokój 3012