MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2017/2018)

MODUŁ DZIENNIKARSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Dziennikarz a proces karny NIEURUCHOMIONY 15 1. Dziennikarz a proces karny NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Prawo mediów NIEURUCHOMIONY 20 2. Prawo mediów NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Europejskie standardy praw człowieka NIEURUCHOMIONY 20 3. Europejskie standardy praw człowieka NIEURUCHOMIONY 15
4. Populizm penalny 15 4. Populizm penalny 15
 
SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe NIEURUCHOMIONY 15 5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe NIEURUCHOMIONY 15

 

MODUŁ KURATORSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. System probacji NIEURUCHOMIONY 15 1. System probacji prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 15
 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Diagnostyka psychologiczna NIEURUCHOMIONY 20 2. Diagnostyka psychologiczna dr Aleksandra Lewandowska-Walter 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) NIEURUCHOMIONY 20 3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
dr Ryszard Skarbek
15
4. Status zawodowy kuratora 15 4. Status zawodowy kuratora VACAT Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 15
 
SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) NIEURUCHOMIONY 15 5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) dr Grzegorz Julke 15

 

MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Dagmara Budnik-Przybylska 15 1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 20 2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Psychologia zaburzeń osobowości prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 20 3. Psychologia zaburzeń osobowości NIEURUCHOMIONY 15
4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 15 4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 15
 
SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Podstawy seksuologii klinicznej prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 15 5. Podstawy seksuologii klinicznej NIEURUCHOMIONY 15

 

MODUŁ PENITENCJARNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia penitencjarna NIEURUCHOMIONY 15 1. Psychologia penitencjarna NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Penologia NIEURUCHOMIONY 20 2. Penologia NIEURUCHOMIONY 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Historia więziennictwa NIEURUCHOMIONY 20 3. Historia więziennictwa NIEURUCHOMIONY 15
4. Zatrudnianie skazanych 15 4. Zatrudnianie skazanych 15
 
SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Pomoc postpenitencjarna NIEURUCHOMIONY 15 5. Pomoc postpenitencjarna NIEURUCHOMIONY 15

 

MODUŁ POLICYJNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15 1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15
 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Technika i taktyka kryminalistyczna dr Marek Skwarcow; Janusz Skosolas 20 2. Technika i taktyka kryminalistyczna dr Marek Skwarcow; Janusz Skosolas 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2018/2019 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 20 3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas 15 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas 15
 
SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2018/2019 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Urzędnicze prawo policyjne dr Jakub Szmit 15 5. Urzędnicze prawo policyjne dr Jakub Szmit 15

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 09:13; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Maj 2018 - 14:53; osoba wprowadzająca: Anna Okoń