fbpx Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 czerwca 2015 roku, 11:36

"Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" (GŁRPPiPS) ukazują się nieprzerwanie od 2011 r. W pierwotnym założeniu miały one stanowić formę upublicznienia referatów wygłaszanych na corocznych seminariach naukowych Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie przyjęta została otwarta formuła publikacji, a tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych autorów do przesyłania swoich publikacji.

Zakres przedmiotowy GŁRPPiPS obejmuje szeroko pojęte prawo zatrudnienia pracowniczego, wykraczając poza wąsko pojęte prawo stosunku pracy. Jednocześnie tematyka czasopisma obejmuje również zagadnienia dotyczące prawa socjalnego, np. prawa ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze względu na częstotliwość ukazywnia się czasopisma preferowane są publiokacje artykułów naukowych oraz przeglądów orzecznictwa.

Rocznik posiada numer ISSN: 2300-8318