Podatki i Prawo Podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 stycznia 2019 roku, 14:27
Wydział Prawa i Administracji UG oferuje swoim studentom i doktorantom, a  także uczestnikom studiów podyplomowych bezpłatny roczny kurs prawniczego jezyka angielskiego "Practical English for Lawyers", który odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/ . Możliwość udziału w tym kursie to efekt współpracy pomiedzy Wydziałem Prawa i Administracji UG i Wydawnictwem C.H.Beck. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2.
 
Zapisy na kurs będą odbywać się na stronie http://elearning.prawo.ug.edu.pl
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-learning@prawo.ug.edu.pl

***

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE  PODATKI I PRAWO PODATKOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Rekrutacjia na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Zarejestruj się online:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

Rekrutacja dodatkowa:

Etapy:

    1. Rejestracja w IRK:  od 26.09.2018r. do dnia 01.10.2018r. do godz. 23.59
    2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 26.09.2018r. do 04.10.2018r. do godz. 15.00, Sekretariat
        pok. 3057 II piętro

    3. Ogłoszenie listy wstępnie  przyjetych:  05.10.2018r.

   

Rekrutacja podstawowa:

Etapy:

 1. Rejestracja w IRK: od dnia  28.05.2018 r.  do dnia 23. 09. 2018 r. do  godz. 23.59.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 28.05.2018r.do dnia 28.09.2018r. do godz. 15.00, Sekretariat pok. 3057 II piętro
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych:  28.09. 2018r.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 2. Zdjęcie legitymacyjne.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną kserokopię dyplomu.

WIECEJ INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT STUDIÓW
mgr Hanna Rutkiewicz  tel. 58/523 2879

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Wydział Prawa i Administracji
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 3057
80-309 Gdańsk

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019:

12.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
09.11.2018
10.11.2018
23.11.2018
24.11.2018
07.12.2018
08.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
11.01.2019
12.01.2019
25.01.2019
26.01.2019
01.02.2019
02.02.2019

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019:

22.02.2019
23.02.2019
08.03.2019
09.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
05.04.2019
06.04.2019
12.04.2019
13.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
10.05.2019
11.05.2019
24.05.2019
25.05.2019
31.05.2019
01.06.2019


 

Plan zajęć _ semestr zimowy <- kliknij

Informacje ogólne

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UG studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego. Studia są dwusemestralne, prowadzone w trybie zaocznym z elementami kształcenia na odległość.

Korzyści ze studiów

Roczne, intensywne studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych osobom, których praca lub zainteresowania wiążą się z podatkami i prawem podatkowym. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania przydatne urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej - m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Profil absolwenta

Studia Podyplomowe "Podatki i Prawo Podatkowe" przybliżają zagadnienia zarówno materialnoprawne jak i procedur związanych z obciążeniami podatkowymi, obliczaniem ich wysokości, optymalizacją oraz poborem i egzekucją tych danin publicznych. Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich, których profesja wiąże się ze stosowaniem prawa podatkowego - pracowników administracji skarbowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców. Tematyka kursów obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z zasadami prawa podatkowego, podatkami dochodowymi, obrotowymi i podatkami od majątku oraz różnorakich procedur związanych z podatkami.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów lub konwersatoriów. Różnorodność ta pozwoli zarówno na zaprezentowanie najistotniejszych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego jak i nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy związanej z podatkami. Forma kształcenia na odległość częściowo pozwala na samodzielną naukę  przez uczestników i bieżące sprawdzanie swojej wiedzy.

Częstotliwość zjazdów

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w piątki od godz. 17.00 do 20.00 i soboty od godz. 8.30 do 15.00.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszonych gości - praktyków zajmujących się problematyką prawa podatkowego i celnego o dużym doświadczeniu, umożliwiając słuchaczom zapoznanie się z różnorakimi poglądami (teoretyków i praktyków) na prezentowane zagadnienia. Kierownikiem studiów jest prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska. Tel. 058 52 32 859

Koszt

Opłata za studia wynosi 3600 zł:

I rata  w wysokości 1800 zł  płatna na konto indywidualne do dnia 10.10.2018r.

II rata w wysokości 1800 zł płatna  na konto indywidualne do dnia  18.02.2019r.

 

Ukończenie Studium

Warunkiem ukończenia Studiów jest otrzymanie zaliczeń z 6 testów pisemnych dotyczących poszczególnych bloków tematycznych, przeprowadzanych w ustalanych przez Kierownika Studiów terminach egzaminacyjnych. Testy zaliczeniowe przeprowadzane są w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie Studiów Podyplomowych UG i Regulaminie Studiów UG. Absolwenci otrzymują swiadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki).

Informacje i zapisy

Sekretariat Studia Podyplomowe: "Podatki i Prawo Podatkowe"
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 6
80 952 Gdańsk 
mgr Hanna Rutkiewicz    
tel.: 058 523 2879, p. 3057
e-mail:  podatki@prawo.ug.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych: "Podatki i Prawo Podatkowe"
dr hab. Anna Dobaczewska 
profesor nadzwyczajny
tel.: 058 523 2859, p. 3003
e-mail: a.dobaczewska@prawo.ug.edu.pl

Program zajęć obejmuje ponad 150 godzin

Blok I. Część wprowadzająca

 • Zagadnienia wprowadzające do prawa podatkowego
 • Ordynacja podatkowa - część prawnomaterialna
 • Prawo bilansowe i podstawy rachunkowości

Blok II. Przepisy proceduralne

 • Postępowanie rejestrowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Procedury kontroli podatkowej i skarbowej
 • System organów podatkowych i skarbowych

Blok III. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego

 • Wprowadzenie do prawa europejskiego
 • Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Obejście prawa podatkowego  

Blok IV. Opodatkowanie dochodów

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od gier
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

Blok V. Opodatkowanie obrotów

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy

Blok VI. Opodatkowanie majątku i należności niepodatkowe

 • Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od środków transportowych
 • Prawo celne
 • Niepodatkowe należności budżetu państwa
 • Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym