fbpx Podatki i Prawo Podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Podatki i Prawo Podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 lutego 2020 roku, 10:40

rekrutacja

 
 
Wydział Prawa i Administracji UG oferuje swoim studentom i doktorantom, a  także uczestnikom studiów podyplomowych bezpłatny roczny kurs prawniczego jezyka angielskiego "Practical English for Lawyers", który odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/ . Możliwość udziału w tym kursie to efekt współpracy pomiedzy Wydziałem Prawa i Administracji UG i Wydawnictwem C.H.Beck. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2.
 
Zapisy na kurs będą odbywać się na stronie http://elearning.prawo.ug.edu.pl
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-learning@prawo.ug.edu.pl
 

***

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE  PODATKI I PRAWO PODATKOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Zarejestruj się online:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

   

Rekrutacja podstawowa:

Etapy:

 1. Rejestracja w IRK: od dnia  01.06.2019 r.  do dnia 24. 09. 2019 r. do  godz. 23.59.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 01.06.2019r.do dnia 29.09.2019r., Sekretariat pok. 2059 I piętro
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych:  30.09.2019r.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 2. Zdjęcie legitymacyjne.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną kserokopię dyplomu.

WIECEJ INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT STUDIÓW
Marlena Domblat  tel. 58 523 28 92

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Wydział Prawa i Administracji
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok.2059


 

Plan zajęć <- kliknij

Informacje ogólne

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UG studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego. Studia są dwusemestralne, prowadzone w trybie zaocznym z elementami kształcenia na odległość.

Korzyści ze studiów

Roczne, intensywne studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych osobom, których praca lub zainteresowania wiążą się z podatkami i prawem podatkowym. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania przydatne urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej - m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Profil absolwenta

Studia Podyplomowe "Podatki i Prawo Podatkowe" przybliżają zagadnienia zarówno materialnoprawne jak i procedur związanych z obciążeniami podatkowymi, obliczaniem ich wysokości, optymalizacją oraz poborem i egzekucją tych danin publicznych. Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich, których profesja wiąże się ze stosowaniem prawa podatkowego - pracowników administracji skarbowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców. Tematyka kursów obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z zasadami prawa podatkowego, podatkami dochodowymi, obrotowymi i podatkami od majątku oraz różnorakich procedur związanych z podatkami.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów lub konwersatoriów. Różnorodność ta pozwoli zarówno na zaprezentowanie najistotniejszych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego jak i nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy związanej z podatkami. Forma kształcenia na odległość częściowo pozwala na samodzielną naukę  przez uczestników i bieżące sprawdzanie swojej wiedzy.

Częstotliwość zjazdów

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w piątki od godz. 17.00 do 20.00 i soboty od godz. 8.30 do 15.00.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszonych gości - praktyków zajmujących się problematyką prawa podatkowego i celnego o dużym doświadczeniu, umożliwiając słuchaczom zapoznanie się z różnorakimi poglądami (teoretyków i praktyków) na prezentowane zagadnienia. Kierownikiem studiów jest prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska. Tel. 058 52 32 859

Koszt

Opłata za studia wynosi 3800 zł:

I rata  w wysokości 1900 zł  płatna na konto indywidualne do dnia 11.10.2019r.

II rata w wysokości 1900 zł płatna  na konto indywidualne do dnia  10.02.2020r.

 

Ukończenie Studium

Warunkiem ukończenia Studiów jest otrzymanie zaliczeń z 6 testów pisemnych dotyczących poszczególnych bloków tematycznych, przeprowadzanych w ustalanych przez Kierownika Studiów terminach egzaminacyjnych. Testy zaliczeniowe przeprowadzane są w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie Studiów Podyplomowych UG i Regulaminie Studiów UG. Absolwenci otrzymują swiadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki).

Informacje i zapisy

Sekretariat Studia Podyplomowe: "Podatki i Prawo Podatkowe"
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 6
80 952 Gdańsk 
Marlena Domblat  
tel.: 058 523 28 92, p. 2059
e-mail:  podatki@prawo.ug.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych: "Podatki i Prawo Podatkowe"
dr hab. Anna Dobaczewska 
profesor nadzwyczajny
tel.: 058 523 2859, p. 3003
e-mail: a.dobaczewska@prawo.ug.edu.pl

Program zajęć obejmuje ponad 150 godzin

Blok I. Część wprowadzająca

 • Zagadnienia wprowadzające do prawa podatkowego
 • Ordynacja podatkowa - część prawnomaterialna
 • Prawo bilansowe i podstawy rachunkowości

Blok II. Przepisy proceduralne

 • Postępowanie rejestrowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Procedury kontroli podatkowej i skarbowej
 • System organów podatkowych i skarbowych

Blok III. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego

 • Wprowadzenie do prawa europejskiego
 • Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Obejście prawa podatkowego  

Blok IV. Opodatkowanie dochodów

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od gier
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

Blok V. Opodatkowanie obrotów

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy

Blok VI. Opodatkowanie majątku i należności niepodatkowe

 • Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od środków transportowych
 • Prawo celne
 • Niepodatkowe należności budżetu państwa
 • Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym