Prawo Medyczne

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne

wpia

 

     Cele i korzyści
 

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy podnoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i jeszcze bardziej efektywne wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia. Znajomość zagadnień objętych programem studiów pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy systemu ochrony zdrowia, ale także na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego postępowania w relacjach z uczestnikami tego systemu.

     Dla kogo?
 

Studia kierowane są przede wszystkim do prawników zajmujących się prawem medycznym oraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni), a także do osób pracujących na co dzień z pacjentami-klientami: psycholodzy, dietetycy, kosmetyczki. Ponadto adresatami studiów są osoby zajmujące się administracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracownicy NFZ, pracownicy szpitali, przychodni, poradni etc.) Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

     Program studiów
 

 

Lp.

Nazwa

Liczba godzin/ECTS

1.

Podstawy prawa cywilnego

10h wykład/ ECTS 3

 2.

Formy prowadzenia działalności leczniczej oraz elementy prawa pracy

10h wykład ECTS 4

 3.

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów leczniczych

30h wykład ECTS 10

 4.

Ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych

6h wykład ECTS 2

 5.

Elementy medycyny sądowej

8h wykład ECTS 2

 6.

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej

6h wykład ECTS 2

 7.

Umowy o świadczenie usług medycznych

6h wykład ECTS 2

 8.

Kontraktowanie i refundacja świadczeń zdrowotnych

10h wykład ECTS 4

 9.

Prawo zdrowia publicznego

6h wykład ECTS 2

 10.

Prawa i obowiązki pacjenta, lekarza oraz innych osób wykonujących zawody medyczne

20h wykład ECTS 6

 11.

Pozasądowe systemy dochodzenia roszczeń

4h wykład ECTS 2

 12.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w praktyce. Symulacja procesu medycznego

4h warsztat ECTS 2

 13.

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i administrowanie danymi medycznymi

8h wykład ECTS 2

 14.

Standaryzacja i akredytacja w ochronie zdrowia

6h wykład ECTS 2

 15.

Ochrona zdrowia psychicznego. Przymus leczenia

4h wykład ECTS 2

 16.

Prawne i etyczne aspekty transplantacji

4h wykład ECTS 2

 17.

Prawo farmaceutyczne

8h wykład ECTS 2

 18.

Prawo zamówień publicznych

6h wykład ECTS 2

 19.

Bioetyka (etyka w medycynie, prokreacja medycznie wspomagana, eutanazja, stany terminalne, opieka paliatywna, podstawy prawne przerywania ciąży, roszczenia wrongful conception, birth & life, klauzula sumienia, inżynieria genetyczna)

24h wykład ECTS 7

 20.

Łącznie:

180h/60 ECTS

 

Podział na bloki tematyczne:

Nazwa bloku

Kolor

Prawa i obowiązki pacjenta i lekarza

32

Bioetyka

24

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne

44

 

Administracyjne aspekty prawa medycznego

62

Inne

18

 

 

     Kadra
 

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmują się wykładowcy-specjaliści z Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego, a także Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz specjaliści z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia GUMED. Ponadto, zajęcia o profilu praktycznym prowadzą adwokaci i radcowie prawni.

prof. dr hab. Ewa Bagińska- UG
dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG
dr Maja Maciejewska-Szałas - UG
dr Izabela Adrych-Brzezińska - UG
dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska - UG
prof. dr hab. Paweł Łuków - UW
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
dr Natalia Karczewska-Kamińska - UMK
dr Urszula Drozdowska - UwB
dr hab. n. med. Michał Brzeziński - GUMed
dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk - GUMed
dr n. med. Dorota Pieśniak- GUMed
dr n. med. Natalia Wrzosek - GUMed
mgr Wojciech Wojtal, Monika Godlewska - prawnicy w zakresie prawa medycznego
dr Marek Koenner - Radca prawny
mgr Paweł Faczyński-  UCK Gdańsk

     Rekrutacja-ważne terminy
 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 30 maja 2022 r. do 30 września 2022 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

II etap dostarczenie w terminie od 16 maja 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.  kompletu wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 5 października 2022 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc

- minimalny 28 osób
- maksymalny 60 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

30 maja 2022 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

30 września 2022 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.

3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.

5.Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Termin dostarczania dokumentów

 

od 30 maja do 30 września 2022 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(III piętro pok. 4023)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

5 października 2022 r.

Opłaty semestralna 2500,00 zł
całościowa   5000,00 zł

 

 

 

     Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Wylot

Telefon: +48 58 523 28 51

E-mail: katarzyna.wylot@prawo.ug.edu.pl

Biuro Dziekana WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6, pokój 4023

80-309 Gdańsk

     Inne
 

Program studiów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Grudzień 2014 - 16:00; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Marzec 2023 - 12:04; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot