Prawo Medyczne

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne

wpia

 

     Cele i korzyści
 

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy podnoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i jeszcze bardziej efektywne wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia. Znajomość zagadnień objętych programem studiów pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy systemu ochrony zdrowia, ale także na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego postępowania w relacjach z uczestnikami tego systemu.

     Dla kogo?
 

Studia kierowane są przede wszystkim do prawników zajmujących się prawem medycznym oraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni), a także do osób pracujących na co dzień z pacjentami-klientami: psycholodzy, dietetycy, kosmetyczki. Ponadto adresatami studiów są osoby zajmujące się administracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracownicy NFZ, pracownicy szpitali, przychodni, poradni etc.) Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

     Program studiów
 

Lp.

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA PUNKTÓW ECTS

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

SEMESTR I

1.

MODUŁ I

10

52

0

 

ZALICZENIE Z OCENĄ- TEST

 

  1. Podstawy prawa cywilnego

 

8

 

wykład

 

  1. Elementy medycyny sądowej

 

8

 

wykład

 

  1. Prowadzenie działalności leczniczej z elementami prawa pracy

 

14

 

wykład

 

  1. Organizacja systemu ochrony zdrowia

 

22

 

wykład

2.

MODUŁ II

6

32

0

 

ZALICZENIE Z OCENĄ- TEST

 

  1. Prawa i obowiązki pacjenta, osób wykonujących zawody lecznicze i podmiotów leczniczych

 

24

 

Wykład

 

  1. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej

 

4

 

wykład

 

  1. Administrowanie i ochrona danych medycznych

 

4

 

wykład

Liczba punktów ECTS i godzin po I semestrze

16

84

0

 

 

SEMESTR II

3.

MODUŁ III

8

34

4

 

ZALICZENIE Z OCENĄ- TEST

 

  1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

 

4

4

 

wykład/zajęcia praktyczne

 

  1. Odpowiedzialność prawna podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne

 

30

 

wykład

4.

MODUŁ IV

6

28

 

 

ZALICZENIE Z OCENĄ- TEST

 

  1. Bioetyka

 

28

 

wykład

Liczba punktów ECTS i godzin po II semestrze

14

62

4

 

 

ŁĄCZNIE

30

146

4

 

 

 Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych:

W czasie trwania studiów podyplomowych są cztery testy jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wszystkich testów z czterech modułów jest obligatoryjnym wymogiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa.

     Kadra
 

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmują się wykładowcy-specjaliści z Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego, a także Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz specjaliści z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia GUMED. Ponadto, zajęcia o profilu praktycznym prowadzą adwokaci i radcowie prawni.

prof. dr hab. Ewa Bagińska- UG
dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
dr Maja Maciejewska-Szałas - UG
dr Izabela Adrych-Brzezińska - UG
dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska - UG
prof. dr hab. Paweł Łuków - UW
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
dr Natalia Karczewska-Kamińska - UMK
dr hab. n. med. Michał Brzeziński - GUMed
dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk - GUMed
dr n. med. Dorota Pieśniak- GUMed
dr n. med. Natalia Wrzosek - GUMed
dr Marek Koenner - Radca prawny

     Rekrutacja-ważne terminy
 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów)
za pośrednictwem stony: https://irk.ug.edu.pl/

II etap dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (zob. tabela poniżej) w terminie od 15 marca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.  Dokumenty można złożyć osobiście albo przesłać tradycyjną pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 1 października 2024 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc

- minimalny 30 osób
- maksymalny 60 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

15 marca 2024 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

30 września 2024 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.

3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.

5.Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Termin dostarczania dokumentów

 

od 15 marca 2024 r.  do 30 września 2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Jana Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(sekretariat nr. 4023 III piętro - czynny w godz. 7.00 - 15.00)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

1 października 2024 r.

Opłaty semestralna 2750,00 zł
całościowa   5500,00 zł
     Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Wylot

Telefon: +48 58 523 28 51

E-mail: katarzyna.wylot@prawo.ug.edu.pl

Biuro Dziekana WPiA UG

ul. Jana Bażyńskiego 6, pokój 4023 III piętro

80-309 Gdańsk

     Inne
 

Godziny otwarcia sekretariatu studiów:
7.00 - 15.00
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Grudzień 2014 - 16:00; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 08:03; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot