Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Sylwetka kandydata

Kandydatem na studia podyplomowe są osoby mające wykształcenie licencjackie lub wyższe.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Minimalnie: 20 osób.

Maksymalnie: 50 osób.

            

Sekretariat Studiów

mgr Natalia Bilska 

tel. 58 523 28 81

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2064

80-309 Gdańsk

e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

Kierownik studiów

dr Przemysław Panfil

tel.: 58 523 28 65

e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

 

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres studiów obejmuje problematykę finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z prowadzoną rachunkowością oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” będą przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych tego typu podmiotów.

Podstawowe informacje o studiach

Studium podyplomowe „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywają się w wybrane piątki (w godz. 16:30 – 20:00) oraz soboty (w godz. 8:00 – 17:00).

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych z prezentacją multimedialną i ćwiczeń audytoryjnych pozwalających na aktywny udział słuchaczy. W piątkowych zajęciach słuchacze mogą uczestniczyć zarówno na sali dydaktycznej, jak i on-line (w czasie rzeczywistym), za pomocą technologii webcast.

Kadra

Kadrę studiów podyplomowych stanowi zespół złożony z doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego (z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego), z których część wykonuje również zawód radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Koszty

Opłata ratalna: dwie raty po 2.000,00 zł.

Opłata jednorazowa: 3.900,00 zł.

 

Program studiów

Moduł I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa (35 godzin; 7 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Rynek finansowy jako źródło pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa 3
   2. Charakterystyka źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw 3
   3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   4. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   5. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw 4
   6. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 5
   7. Emisja obligacji jako sposób zewnętrznego dłużnego finansowania przedsiębiorstwa 4
   8. Fundusze unijne jako źródło finansowania działalności gospodarczej 5
   9. Fundusze venture capital/private equity jako źródło finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju 3

 

Moduł II. Wierzytelności w przedsiębiorstwie (25 godzin; 5 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Elementy zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie 5
   2. Obrót wierzytelnościami 3
   3. Potrącenie wierzytelności 2
   4. Ubezpieczenie wierzytelności 5
   5. Monitoring wierzytelności 10

 

Moduł III. Rachunkowość w przedsiębiorstwie (40 godzin; 8 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do rachunkowości - istota, funkcje, ogólne zasady 2
   2. Zakres rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie 16
   3. Zasady i struktura sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej 6
   4. Badanie i ujawnianie sprawozdań finansowych 4
   5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 6
   6. Uproszczone formy ewidencji podatkowych 6

 

Moduł IV. Podatki w przedsiębiorstwie  (60 godzin; 10 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do prawa podatkowego 12
   2. Ogólne instytucje prawa podatkowego 6
   3. Opodatkowanie dochodu i przychodu w działalności gospodarczej 12
   4. Podatek od towarów i usług 6
   5. Inne daniny publiczne w działalności gospodarczej 8
   6. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy oraz składek pracowników 2
   7. Przedsiębiorca w procedurach związanych z daninami publicznymi 14

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Lipiec 2017 - 09:10; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 15. Wrzesień 2021 - 14:25; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski