Prawo Cywilne

WPIA

 

     Cele i korzyści
 

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Prawa cywilnego

 

 

     Dla kogo?
 

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich chcących pogłębić wiedzę z zakresu prawa cywilnego przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników instytucji państwowych i samorządowych mających styczność z problematyką cywilnoprawną.

 

 

     Program studiów
 

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Węzłowe instytucje prawa cywilnego

I, II

20

6

Zobowiązania - część ogólna

I, II

30

10

Prawo rzeczowe i spadkowe

II

15

7

Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne

I, II

10

5

Umowy w obrocie gospodarczym

I, II

10

4

Prawo mieszkaniowe

I

10

4

Prawo ubezpieczeń

II

10

4

Prawo rodzinne

I

10

4

Prawo własności intelektualnej

I

10

4

Prawo papierów wartościowych

II

10

5

Procedura cywilna

II

15

7

Razem: 11 przedmiotów

Dwa semestry

150 godzin

60 ECTS

 

     Kadra
 

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmuje się kadra naukowa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, oraz praktycy sędziowie, adwokaci, notariusze i radcowie prawni.

 

     Rekrutacja-ważne terminy
 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 30 maja 2022 r. do 20 lutego 2023 r.

 

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

II etap dostarczenie w terminie od 30 maja 2022 r. do dnia 20 lutego 2023 r.  kompletu wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 22 lutego 2023 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc

- minimalny 28 osób
- maksymalny 60 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

30 maja 2022 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

20 lutego 2023 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.

3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.

5.Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Termin dostarczania dokumentów

 

od 30 maja do 20 lutego 2023 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(III piętro pok. 4023)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

22 lutego 2023 r.

Opłaty semestralna 2000,00 zł
całościowa   4000,00 zł

 

     Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Wylot

Telefon: +48 58 523 28 51

E-mail: katarzyna.wylot@prawo.ug.edu.pl

Biuro Dziekana WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6, pokój 4023

80-309 Gdańsk

 

     Inne
 

Program studiów

Plan zajęć