Prawo Cywilne

WPIA

 

     Cele i korzyści

Głównym celem studiów jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz narzędzi potrzebnych do wykorzystywania regulacji prawnych w praktyce. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas trwania studiów podyplomowych pozwolą absolwentom na profesjonalne wykonywanie zawodów związanych z prawem cywilnym.

     Dla kogo?
 

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich chcących pogłębić wiedzę z zakresu prawa cywilnego przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników instytucji państwowych i samorządowych mających styczność z problematyką cywilnoprawną.

     Program studiów
 

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Węzłowe instytucje prawa cywilnego

I, II

20

6

Zobowiązania - część ogólna

I, II

30

10

Prawo rzeczowe i spadkowe

II

15

7

Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne

I, II

10

5

Umowy w obrocie gospodarczym

I, II

10

4

Prawo mieszkaniowe

I

10

4

Prawo ubezpieczeń

II

10

4

Prawo rodzinne

I

10

4

Prawo własności intelektualnej

I

10

4

Prawo papierów wartościowych

II

10

5

Procedura cywilna

II

15

7

Razem: 11 przedmiotów

Dwa semestry

150 godzin

60 ECTS

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych:

Podczas zajęć uczestnicy rozwiązują kazusy na zaliczenie. Obecność na zajęciach.

     Kadra
 

Kształceniem uczestników studiów podyplomowych zajmują się pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (profesorowie i osoby z co najmniej stopniem naukowym doktora) oraz specjaliści - praktycy:  sędziowie, adwokaci, notariusze i radcowie prawni.

     Rekrutacja-ważne terminy
 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów)
na stronie: https://irk.ug.edu.pl/

II etap dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (zob. tabela poniżej) w terminie od 15 marca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.  Dokumenty można złożyć osobiście albo przesłać tradycyjną pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 1 października 2024 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc

- minimalny 20 osób
- maksymalny 55 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

15 marca 2024 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

30 września 2024 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.

3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.

5.Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Termin dostarczania dokumentów

 

od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(Sekretariat 4023 III piętro czynny w godz. 7.00 - 15.00)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

1 października 2024 r.

Opłaty semestralna 2500,00 zł
całościowa   5000,00 zł

 

     Kontakt
 

Obsługa administracyjna studiów:
mgr Katarzyna Wylot
Telefon: +48 58 523 28 51
E-mail: katarzyna.wylot@ug.edu.pl
pok. 4023 III piętro

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Wydział Prawa i administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:37; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 08:13; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot