Metodologia badań w naukach prawnych

wpia


   Cele studiów
 

 

Nasza dewiza
Poszerzaj horyzonty: prawo to fenomen społeczny, nauka prawa to nie analiza przepisów

Studia podyplomowe są skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych, w szczególności do pasjonatów nauki, którzy w studiach nad prawem pragną znaleźć coś więcej aniżeli tylko formalno-dogmatyczną analizę polskich przepisów prawa. Innymi słowy, celem studiów jest uzyskanie wszechstronnych metodologicznych kompetencji do przygotowywania prac naukowych. Naszym wyznacznikiem jest sztuka pisania prawniczej dysertacji doktorskiej. Nauka prawa jest nauką społeczną. Prowadzenie wartościowych poznawczo badań wymaga nabycia szerokiego spektrum umiejętności. Wychodzimy z założenia, że akademicki wykład nie wystarczy, aby je uzyskać. Musi pozostawać w korelacji z ćwiczeniami praktycznymi.

Cel ten pragniemy realizować poprzez wskazanie:

  • jaką wartość stanowią badania socjologiczne i ekonomiczne nad prawem w działaniu,
  • dlaczego poznanie historii i filozofii prawa wzbogaca naszą wiedzę o aktualnie obowiązującym prawie i pomaga przewidzieć, jak to prawo może rozwijać się w przyszłości,
  • jakie potencjał posiada komparatystyka prawnicza, gdy nie ogranicza się ona tylko do porównywania przepisów,
  • jak nowe technologie wpływają zarówno na dynamikę zmian w prawie i jego stosowaniu, jak i na postęp w prowadzeniu badań nad prawem.

Słowem, chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc zrozumieć jak umiejętnie i na różne sposoby badać mechanizmy rządzące rozwojem instytucji i zasad prawnych, z czego są czerpane inspiracje i jaka jest ich podbudowa – społeczna, gospodarcza i polityczna.

Ponadto pragniemy dostarczyć niezbędnych informacji:

  • jak radzić sobie z metodologią, czyli jak prawidłowo zaprojektować swoje badania, określić ich przedmiot, cele, hipotezy oraz szczegółowe problemy badawcze, umiejętnie porządkując swoją pracę oraz formułując konkluzje
  • jak radzić sobie z technikaliami, poczynając od umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji poprzez poznanie sposobów konstruowania tekstu naukowego, po techniki jego prezentacji.

 


   Dla kogo?
 

 

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych na różnych kierunkach, którzy chcą uzyskać wiedzę, kompetencje i umiejętności metodologiczne w zakresie nauk prawnych oraz techniczne w zakresie pisania prac naukowych, w szczególności niezbędne do napisania rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu metodologii nauk prawnych

 

 
  Kadra
 

 

Zajęcia prowadzone będę przez kadrę profesorską Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, oraz innych specjalistów w zakresie metodologii nauk, redagowania tekstów naukowych, czy też pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

 

   
   Rekrutacja
 

 

Informacje zostaną opublikowane w trakcie semestru zimowego 2022/23 przed ogłoszeniem rekrutacji na studia. Będą też przesłane mailowo kandydatom, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Rekrutacja nastąpi w pierwszych tygodniach 2023 r., a uruchomienie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

 


   Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Małgorzata Roszkowska

Telefon: +48 58 523 29 86

E-mail: mroszkowska@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

Plakat

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Październik 2020 - 10:15; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 8. Lipiec 2022 - 08:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski