fbpx Podatki i Prawo Podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Podatki i Prawo Podatkowe

Studia Podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 lipca 2021 roku, 10:45

Kierownik Studiów Podyplomowych:

"Podatki i Prawo Podatkowe"
dr hab. Anna Dobaczewska 
profesor nadzwyczajny
tel.: 058 523 2859, p. 3003
e-mail: anna.dobaczewska@prawo.ug.edu.pl

 

Sekretariat Studia Podyplomowe: "Podatki i Prawo Podatkowe"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 6
80 952 Gdańsk 
Mirosława Maciejewska 
tel.: 058 523 28 93, p. 2060
e-mail:  miroslawa.maciejewska@prawo.ug.edu.pl


ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
W ROKU AKADEMICKIM
2021/2022

Zapisy odbywają się online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na stronie: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

Etapy  rekrutacji:
  1. Rejestracja w IRK: od 15 czerwca 2021 r. do 08 października 2021 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od 15 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 18 października 2021 r.
Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu;
  • oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;
  • w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem - dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
Adres doręczenia dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 2060
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

Dokumenty można przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

Limity:
  • minimalny 25 osób
  • maksymalny 55 osób
Wysokość opłat:

całościowa - 3800,00 zł
semestralna - 1900,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2021r.
II semestr - do  28 lutego 2022r.