Ochrona danych osobowych | Wydział Prawa i Administracji

Ochrona danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 12:40

Ochrona Danych Osobowych

 

NOWA EDYCJA!!!

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 


 

PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

rok akademicki 2018/2019

Zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk) w określone soboty (i ewentualnie niedziele) w dwóch blokach godzinowych:

- pierwszy blok zajęć rozpoczyna się między godziną 9:00-9.40 do 12:20-13.00 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie),

- między blokami jest przerwa obiadowa (30min.),

- drugi blok zajęć trwa od godziny 12:50-13.30 do 16:10-16.40 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie).

- sale zostaną podane w terminie późniejszym

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019


Data

Zajęć

Godziny

zajęć

Treści

programowe

Wykładowca

 

13.10.2018

sala 1039

9:40 – 12:55

Prawna ochrona prywatności  i danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

13:10 – 16:10

Pojęcie danych osobowych oraz zakres zastosowania regulacji o ochronie danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

27.10.2018

sala 4021

9:00 – 12:20

Pojęcie prywatności i prawo do prywatności

4 godziny lekcyjne

dr Hanna Wolska

12:50 – 16:10

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych       

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

10.11.2018

sala 4021

9:30 – 12:50

Obowiązki administratorów danych – wprowadzenie do problematyki,

i ogólne obowiązki administratora danych (art. 24-25 RODO).

4 godziny lekcyjne

dr Andrzej Krasuski

13:20 – 16:40

Obowiązki administratorów danych – bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO)

4 godziny lekcyjne

dr Andrzej Krasuski

 

17.11.2018

sala 4021

9:00 – 12:20

Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

Wyszukiwanie informacji prawnej

4 godziny lekcyjne

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

 

09.12.2018
(niedziela)

sala 4021

9:00 – 12:20

Inspektor ochrony danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Anna Wolska-Bagińska

12:50 – 16:10

(+30 min)

Nowe technologie przetwarzania danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

styczeń
12.01.2019

 

   9:30 – 12:50

Obowiązki administratorów danych – ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych (DPIA)

4 godziny lekcyjne

dr  Andrzej Krasuski

13:20 – 16:40

4 godziny lekcyjne

26.01.2019

9:00 – 12:20

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (1/2):

 • przegląd problematyki,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania (art. 30 RODO),
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i polecenia administratora (art. 29 RODO),
 • polityki ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa (24 ust. 2 RODO),
 • naruszenia ochrony danych osobowych (art. 33-34).

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pyskło

12:50 – 16:10

Certyfikacja i akredytacja oraz kodeksy postępowania

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

02.02.2019

9:00 – 12:20

Prawa osób, których dane są przetwarzane

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

4 godziny lekcyjne


SEMESTR LETNI 2018/2019

 

Data

Zajęć

 

 

Godziny

zajęć

 

Treści

programowe

 

Wykładowca

 

 

 

Obowiązki administratora danych:

 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych (art. 28 i 29 RODO)
 • Współadministrowanie (art. 26 RODO)
 • Przedstawiciel administratora  i podmiotu przetwarzającego (art. 27 RODO)

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

 

 

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (2/2)

Ochrona informacji niejawnych

 

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pyskło

 

 

Zagadnienia prawne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytów zgodności z RODO

 

 

8 godzin lekcyjnych

Andrzej Krasuski

 

 

Organy ochrony danych osobowych:

 • System organów ochrony danych osobowych w UE
 • Zadania i kompetencje PUODO
 • Postępowanie kontrolne i naprawcze oraz rozstrzygnięcia PUODO

 

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w publicznych rejestrach i ewidencjach oraz w procedurach administracyjnych

6 godziny lekcyjne

dr Adam Bochentyn

 

 

E-administracja

 

4 godziny lekcyjne

dr Adam Bochentyn

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa publicznego oraz w procedurach karnych

4 godziny lekcyjne

dr Tomasz Snarski

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze finansowym

 

4 godziny lekcyjne

dr Przemysław Panfil

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym

 

4 godziny lekcyjne

dr Maciej Nyka

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w mediach

 

4 godziny lekcyjne

dr Paweł Sut

 

 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 

4 godziny lekcyjne

dr Jakub Szmit

 

 

Przetwarzanie danych usługobiorców usług świadczonych drogą elektroniczną oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

 

 

 

Odpowiedzialność administracyjna

 

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

 

 

Odpowiedzialność cywilna

 

4 godziny lekcyjne

dr Izabela Adrych- Brzezińska

 

 

Odpowiedzialność karna

 

4 godziny lekcyjne

dr Paweł Petasz

 

 

Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna

 

4 godziny lekcyjne

dr Jakub Szmit

 

 

Ochrona baz danych oraz wybrane zagadnienia z zakresu własności intelektualnej

4 godziny lekcyjne

dr Ewelina Kowalska

 

 

Podpis elektroniczny

 

4 godziny lekcyjne

dr Maja Maciejewska-Szałas

 

 

Dostęp do informacji publicznej

 

8 godzin lekcyjnych

dr Michał Miłosz

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.09.2018r. do godz. 15.00

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 07.05.2018r. - 04.10.2018r. do godz. 15.00

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 5.10.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2059
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

Limity:

Minimalnie: 25 osób.
Maksymalnie: 40 osób. UWAGA! limit miejsc zostanie zwiększony

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                

semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 10 października 2018r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 15 stycznia 2019r.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

 • Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu;
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne;
 • Oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe.

Kierownik studiów:

dr hab, Andrzej Powałowski, prof. UG                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                           

Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 28 92

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2059
 

Terminy zajęć z semestrze zimowym 2018/2019

13.10.2018r. (sobota)

27.10.2018r. (sobota)

10.11.2018r. (sobota)

17.11.2018r. (sobota)

09.12.2018r. (niedziela)

12.01.2019r. (sobota)

26.01.2019r. (sobota)

2.02.2019r. (sobota)

 
 
 


ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w roku akademickim 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2017/2018

semestr zimowy i semestr letni

(-do pobrania tutaj-)

 

zajęcia będą odbywały się w sali 4036

 


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych będą prowadzone przez pracowników i współpracowników Wydziału Prawa i Administarci Uniwersytetu Gdańskiego,

w tym osoby łączące pracę naukowo- dydaktyczną z praktyką prawniczą.

Jedną z osób prowadzących zajęcia będzie

dr Wojciech Wiewiórowski Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Szczegółowych informacji o programie studiów udziela

Kierownik Studiów Podyplomowych dr. hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

e-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl   

 

W semestrze zimowym 2017/2018 zajęcia będą odbywały się w soboty (dwa bloki po 4 godziny) co dwa tygodnie.

Terminy zajęć:

14.10.2017

28.10.2017

18.11.2017

25.11.2017

9.12.2017

13.01.2017

27.01.2018

3.02.2018

W semestrze letnim 2017/2018 zajęcia będą odbywały się w soboty w następujących terminach:

24.02.2018

10.03.2018

17.03.2018

7.04.2018

14.04.2018

21.04.2018

12.05.2018

19.05.2018

26.05.2018

9.06.2018

23.06.2018

 

Adresaci studiów:

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Ochrona danych osobowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra, lub licencjata dowolnego kierunku i specjalności.

 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od dnia 14.06.2017 r. do dnia 8.10.2017 r.

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 11.10.2017 r. (do godz. 15.00)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 12.10.2017 r. godz. 17.00

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2087
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) albo kserokopię takiego dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 3. oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - do pobrania tutaj -
 4. wypełniony, kwestionariusz osobowy (w którym konieczne jest podanie adresu e-mail) - do pobrania tutaj -
 5. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 6. dwa zdjęcia legitymacyjne jedno zdjęcie legitymacyjne

Ponadto kandydat powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wniesiona opłata za studia podyplomowe lub adres, na który można przesłać ww. opłatę, w przypadku nieuruchomienia tych studiów.

 

Limity:

Minimalnie: 25 osób.
Maksymalnie: 35 osób.

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                 semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 15 października 2017r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 11 lutego 2018r.

 

Kierownik studiów:

dr hab, Andrzej Powałowski, prof. UG                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                                                                                                                                                                                                       Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 25 99

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2087

 

Program studiów podyplomowych

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3140/files/zal_z2r17.pdf

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

Kadra

dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Ewelina Kowalska

mgr Adam Bochentyn

 

mgr Alicja Pyskło

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

Kształcenie na Studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych odbywa się uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez słuchacza tych studiów podyplomowych wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Absolwent studiów powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. Realizacja treści objętych programem kształcenia studiów ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych lub podwyższenie poziomu tej zdolności. W szczególności absolwent ww. studiów podyplomowych powinien być przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dokonywania oceny legalności konkretnych przejawów przetwarzania danych osobowych, dokumentować procesy przetwarzania danych osobowych oraz określać konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania informacji.Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym i sektorze administracji publicznej), a wszczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danychosobowych, rzeczników prasowych, pracowników pionów ochrony, pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych.