fbpx Ochrona danych osobowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 października 2021 roku, 9:34

Ochrona Danych Osobowych

 

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022

 

Zapisy odbywają się online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na stronie:

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA
 

1. Rejestracja w IRK: do dnia 31.10.2021 r.   

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 05.11.2021 r do godz. 14.00 (do sekretariatu studiów podyplomowych p. 2059)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 08.11.2021 r. 

 


Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu;
 • Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2059
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

Opłaty:

Całościowa - 3900,00zł    

semestralna - 1950,00zł

 

opłata za I semestr 1950,00zł do 31 października 2021 r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 31 stycznia 2022 r.

 

 

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Andrzej Powałowski                                                                                             

E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                           

Telefon: +48 58 523 28 60

 

Obsługa administracyjna:

mgr Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 28 92

e-mail: jcur@prawo.ug.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

pok. 2059

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrona danych osobowych

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

 

   
arrow   PLAN ZAJĘĆ 2020/2021
 

 

ETAPY REKRUTACJI 2020/2021

1. Rejestracja w IRK: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.   

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.   do godz. 15.00 (do sekretariatu studiów podyplomowych p. 2059)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 16.10.2020 r. 

Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu;
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne;

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2059
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                

semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 20 października 2020 r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 31 stycznia 2021 r.

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Andrzej Powałowski                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                           

Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 28 92

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2059
  

ROK AKADEMICKI 2019/2020

PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

rok akademicki 2019/2020

Zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk) w określone soboty (i ewentualnie niedziele) w dwóch blokach godzinowych:

- pierwszy blok zajęć rozpoczyna się między godziną 9:00-9.40 do 12:20-13.00 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie),

- między blokami jest przerwa obiadowa (30min.),

- drugi blok zajęć trwa od godziny 12:50-13.30 do 16:10-16.40 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie).

- sale zostaną podane w terminie późniejszym

 

SEMESTR ZIMOWY

2019/2020

Sala 1039

Data
zajęć 
Godziny
zajęć
Treści
programowe
Wykładowca
19.10.2019 9:00 – 12:20 Odpowiedzialność karna a ochrona 4 godziny lekcyjne dr Anna Wolska-Bagińska
12:50 – 16:10 Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa publicznego oraz w procedurach karnych 4 godziny lekcyjne
26.10.2019 9:00 – 12:20 Pojęcie prywatności i prawo do prywatności 4 godziny lekcyjne dr Hanna Wolska 
12:50 – 16:10 Wyszukiwanie informacji prawnej 4 godziny lekcyjne dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
16.11.2019 9:00 – 12:20 Prawna ochrona prywatności  i danych osobowych 4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz
12:50 – 16:10 Pojęcie danych osobowych oraz zakres zastosowania regulacji o ochronie danych osobowych 4 godziny lekcyjne
23.11.2019 9:00 – 12:20 Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 4 godziny lekcyjne dr Wojciech Wiewiórowski
12:50 – 16:10 4 godziny lekcyjne
14.12.2019 9:00 – 12:20 Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych 4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych 4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz
11.01.2020 9:00 – 12:20 Obowiązki administratorów danych – wprowadzenie do problematyki,
i ogólne obowiązki administratora danych (art. 24-25 RODO).
4 godziny lekcyjne dr hab. Andrzej Krasuski
12:50 – 16:10 Obowiązki administratorów danych – bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO) 4 godziny lekcyjne dr hab. Andrzej Krasuski
18.01.2020
 
9:00 – 12:20 Certyfikacja i akredytacja oraz kodeksy postępowania
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
4 godziny lekcyjne dr Wojciech Wiewiórowski
12:50 – 16:10 Nowe technologie przetwarzania danych osobowych 4 godziny lekcyjne dr Wojciech Wiewiórowski
01.02.2020 9:00 – 12:20 Obowiązki administratorów danych – ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) 4 godziny lekcyjne dr hab. Andrzej Krasuski
12:50 – 16:10 4 godziny lekcyjne
15.02.2020 8:00 – 11:20 Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (1/2):
-przegląd problematyki,
- rejestrowanie czynności przetwarzania (art. 30 RODO),
-upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i polecenia administratora (art. 29 RODO),
- polityki ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa (24 ust. 2 RODO),
-naruszenia ochrony danych osobowych (art. 33-34). 
4 godziny lekcyjne mgr Alicja Pyskło
11:50 – 16:55

Zagadnienia prawne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytów zgodności z RODO

6 godzin lekcyjnych dr hab.  Andrzej Krasuski
22.02.2020 9:00 – 12:20 Prawa osób, których dane są przetwarzane 4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz
12:50 – 16:10 4 godziny lekcyjne

SEMESTR LETNI

SALA 1039

 

Data

Zajęć

 

 

Godziny

zajęć

 

Treści

programowe

 

Wykładowca

 

 

07.03.2020

9:00 – 12:20

 

Inspektor ochrony danych osobowych

 

4 godziny lekcyjne

Tomasz Soczyński

12:50 – 16:10

 

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

 

4 godziny lekcyjne

Tomasz Soczyński

ZAJĘCIA ODWOŁANE

14.03.2020

zajęcia zostaną odrobione w dniu 23.05.2020

 

 

9:00 – 12:20

 

Obowiązki administratora danych:

 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych (art. 28 i 29 RODO)
 • Współadministrowanie (art. 26 RODO)
 • Przedstawiciel administratora  i podmiotu przetwarzającego (art. 27 RODO)

4 godziny lekcyjne

 

dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

 

Organy ochrony danych osobowych:

 • System organów ochrony danych osobowych w UE
 • Zadania i kompetencje PUODO
 • Postępowanie kontrolne i naprawcze oraz rozstrzygnięcia PUODO

 

4 godziny lekcyjne

 

dr Michał Miłosz

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING
 
28.03.2020

 

9:00 – 12:20

 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (2/2)

Ochrona informacji niejawnych

4 godziny lekcyjne

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

mgr Alicja Pyskło

 

12:50 – 16:10

 

E-administracja

4 godziny lekcyjne

dr Adam Bochentyn

 

ZAJĘCIA na platformie
MsTeams
 
04.04.2020

 

 

9:00 – 12:20

 

Przetwarzanie danych usługobiorców usług świadczonych drogą elektroniczną oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych

4 godziny lekcyjne

 

dr Michał Miłosz

 

12:50 – 16:10

 

 

Odpowiedzialność administracyjna

 

4 godziny lekcyjne

 

dr Michał Miłosz

18.04.2020
 
ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

9:00 – 12:20

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

4 godzin lekcyjnych

dr Jakub Szmit

18.04.2020

zajęcia wstępnie przeniesione na 

17 maja 2020

niedziela

12:50 – 16:10

 

 

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (2/2)

Ochrona informacji niejawnych

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pyskło

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

25.04.2020
ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

8.40 - 12.00

Odpowiedzialność cywilna

4 godziny lekcyjne

dr Izabela Adrych- Brzezińska

 
25.04.2020
 
ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

12.30 - 15.50

Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna

4 godziny lekcyjne

dr Jakub Szmit

16.05.2020

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

8.40 - 12.00

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze finansowym

4 godziny lekcyjne

dr Przemysław Panfil

16.05.2020

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

12.30 - 15.50

Przetwarzanie danych osobowych w publicznych rejestrach i ewidencjach oraz w procedurach administracyjnych

4 godziny lekcyjne

dr Adam Bochentyn

 
17.05.2020

zajęcia odrabiane z dnia 18.04.2020

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

 

9.00 - 12.20
Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (2/2)
Ochrona informacji niejawnych
4 godziny lekcyjne
mgr Alicja Pyskło

23.05.2020

zajęcia z dnia 14.03.2020

ZAJĘCIA na platformie
MsTeams

 

9:00 – 12:20

Obowiązki administratora danych:

 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych (art. 28 i 29 RODO)
 • Współadministrowanie (art. 26 RODO)
 • Przedstawiciel administratora  i podmiotu przetwarzającego (art. 27 RODO)
4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz

23.05.2020

zajęcia z dnia 14.03.2020

ZAJĘCIA na platformie
MsTeams

 

12:50 – 16:10

Organy ochrony danych osobowych:

 • System organów ochrony danych osobowych w UE
 • Zadania i kompetencje PUODO
 • Postępowanie kontrolne i naprawcze oraz rozstrzygnięcia PUODO
4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz

06.06.2020

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

9:00 – 12:20

Ochrona baz danych oraz wybrane zagadnienia z zakresu własności intelektualnej

4 godziny lekcyjne

mec. adw. Dominika Szumała

06.06.2020

ZAJĘCIA na platformie
CLICKMEETING

12:50 – 16:10

Przetwarzanie danych osobowych w mediach

4 godziny lekcyjne

dr Paweł Sut

 

20.06.2020

ZAJĘCIA na platformie
MsTeams

 

9:00 – 12:20

Dostęp do informacji publicznej

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

 

 


 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

rok akademicki 2018/2019

Zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk) w określone soboty (i ewentualnie niedziele) w dwóch blokach godzinowych:

- pierwszy blok zajęć rozpoczyna się między godziną 9:00-9.40 do 12:20-13.00 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie),

- między blokami jest przerwa obiadowa (30min.),

- drugi blok zajęć trwa od godziny 12:50-13.30 do 16:10-16.40 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie).

- sale zostaną podane w terminie późniejszym

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019


Data

Zajęć

Godziny

zajęć

Treści

programowe

Wykładowca

 

13.10.2018

sala 1039

9:40 – 12:55

Prawna ochrona prywatności  i danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

13:10 – 16:10

Pojęcie danych osobowych oraz zakres zastosowania regulacji o ochronie danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

27.10.2018

sala 4021

9:00 – 12:20

Pojęcie prywatności i prawo do prywatności

4 godziny lekcyjne

dr Hanna Wolska

12:50 – 16:10

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych       

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

10.11.2018

sala 4021

9:30 – 12:50

Obowiązki administratorów danych – wprowadzenie do problematyki,

i ogólne obowiązki administratora danych (art. 24-25 RODO).

4 godziny lekcyjne

dr Andrzej Krasuski

13:20 – 16:40

Obowiązki administratorów danych – bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO)

4 godziny lekcyjne

dr Andrzej Krasuski

 

17.11.2018

sala 4021

9:00 – 12:20

Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

Wyszukiwanie informacji prawnej

4 godziny lekcyjne

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

 

09.12.2018
(niedziela)

sala 4021

9:00 – 12:20

Inspektor ochrony danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Anna Wolska-Bagińska

12:50 – 16:10

(+30 min)

Nowe technologie przetwarzania danych osobowych

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

styczeń
12.01.2019

sala 4021

   9:30 – 12:50

Obowiązki administratorów danych – ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych (DPIA)

4 godziny lekcyjne

dr  Andrzej Krasuski

13:20 – 16:40

4 godziny lekcyjne

26.01.2019

sala 4021

9:00 – 12:20

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (1/2):

 • przegląd problematyki,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania (art. 30 RODO),
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i polecenia administratora (art. 29 RODO),
 • polityki ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa (24 ust. 2 RODO),
 • naruszenia ochrony danych osobowych (art. 33-34).

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pyskło

12:50 – 16:10

Certyfikacja i akredytacja oraz kodeksy postępowania

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

4 godziny lekcyjne

dr Wojciech Wiewiórowski

02.02.2019

sala 4021

9:00 – 12:20

Prawa osób, których dane są przetwarzane

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

12:50 – 16:10

4 godziny lekcyjne


SEMESTR LETNI 2018/2019

zajęcia w semestrze letnim będą odbywały się w sali 4021

 

Data

Zajęć

 

 

Godziny

zajęć

 

Treści

programowe

 

Wykładowca

 

 

23.02.2019

9:00 - 12:20

Obowiązki administratora danych:

 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych (art. 28 i 29 RODO)
 • Współadministrowanie (art. 26 RODO)
 • Przedstawiciel administratora  i podmiotu przetwarzającego (art. 27 RODO)

4 godziny lekcyjne

dr Michał Miłosz

12:50 - 16:10

Organy ochrony danych osobowych:

 • System organów ochrony danych osobowych w UE
 • Zadania i kompetencje PUODO
 • Postępowanie kontrolne i naprawcze oraz rozstrzygnięcia PUODO
4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz
2.03.2019 10:00 - 17:10

Zagadnienia prawne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytów zgodności z RODO

8 godzin lekcyjnych dr Andrzej Krasuski

16.03.2019

9:00 - 12:20

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych (2/2)

Ochrona informacji niejawnych

4 godziny lekcyjne

mgr Alicja Pyskło

16.03.2019 12:50 - 16:10

E-administracja

4 godziny lekcyjne dr Adam Bochentyn
23.03.2019 9:00 - 12:20

Przetwarzanie danych usługobiorców usług świadczonych drogą elektroniczną oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych

4 godziny lekcyjne dr Michał Miłosz
23.03.2019 12:50 - 16:10 Ochrona baz danych oraz wybrane zagadnienia z zakresu własności intelektualnej 4 godziny lekcyjne dr Ewelina Kowalska

6.04.2019

8.00 - 11.20

9.00 - 12.20

Przetwarzanie danych osobowych pracowników 4 godziny lekcyjne dr Jakub Szmit

6.04.2019

11.50 - 17.00

12.50 - 18.00

Przetwarzanie danych osobowych w publicznych rejestrach i ewidencjach oraz w procedurach administracyjnych

6 godziny lekcyjne

dr Adam Bochentyn

13.04.2019 9:00 - 12:20

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym

4 godziny lekcyjne dr hab. Maciej Nyka
13.04.2019 12:50 - 16:10

Odpowiedzialność karna

4 godziny lekcyjne dr Paweł Petasz
27.04.2019 9:00 - 12:20

Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna

4 godziny lekcyjne dr Jakub Szmit
27.04.2019 12:50 - 16:10

Odpowiedzialność administracyjna

4 godziny lekcyjne dr Michał Milosz
11.05.2019 9:00 - 12:20

Podpis elektroniczny

4 godziny lekcyjne dr Maja Maciejewska-Szałas

11.05.2019

12.50 - 16.10

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa publicznego oraz w procedurach karnych

4 godziny lekcyjne

dr Tomasz Snarski

25.05.2019

9:00 - 12:20

Odpowiedzialność cywilna 4 godziny lekcyjne dr Izabela Adrych- Brzezińska

25.05.2019

12:50 - 16:10

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze finansowym

4 godziny lekcyjne

dr Przemysław Panfil

8.06.2019

9:00 - 12:20

Przetwarzanie danych osobowych w mediach 4 godziny lekcyjne dr Paweł Sut
8.06.2019 12.30 - 15.50

Odrabiane zajęcia

Nowe technologie przetwarzania danych osobowych

4 godziny lekcyjne dr Wojciech Wiewiórowski
8.06.2019 16.10 - 17.45

dodatkowe zajęcia

Obowiązki związane z ustawą o cyberbezpieczeństwie

2 godziny lekcyjne Tomasz Soczyński
15.06.2019 9.00 - 16.10

Dostęp do informacji publicznej

8 godzin lekcyjnych dr Michał Miłosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od dnia 1.05.2018r. do dnia 30.09.2018r. do godz. 15.00

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 07.05.2018r. - 04.10.2018r. do godz. 15.00

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 5.10.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2059
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

Limity:

Minimalnie: 25 osób.
Maksymalnie: 40 osób. UWAGA! limit miejsc zostanie zwiększony

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                

semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 10 października 2018r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 15 stycznia 2019r.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

 • Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu;
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne;
 • Oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe.

Kierownik studiów:

dr hab, Andrzej Powałowski, prof. UG                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                           

Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 28 92

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2059
 

Terminy zajęć z semestrze zimowym 2018/2019

13.10.2018r. (sobota)

27.10.2018r. (sobota)

10.11.2018r. (sobota)

17.11.2018r. (sobota)

09.12.2018r. (niedziela)

12.01.2019r. (sobota)

26.01.2019r. (sobota)

2.02.2019r. (sobota)

 
 
 


ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w roku akademickim 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2017/2018

semestr zimowy i semestr letni

(-do pobrania tutaj-)

 

zajęcia będą odbywały się w sali 4036

 


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych będą prowadzone przez pracowników i współpracowników Wydziału Prawa i Administarci Uniwersytetu Gdańskiego,

w tym osoby łączące pracę naukowo- dydaktyczną z praktyką prawniczą.

Jedną z osób prowadzących zajęcia będzie

dr Wojciech Wiewiórowski Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Szczegółowych informacji o programie studiów udziela

Kierownik Studiów Podyplomowych dr. hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

e-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl   

 

W semestrze zimowym 2017/2018 zajęcia będą odbywały się w soboty (dwa bloki po 4 godziny) co dwa tygodnie.

Terminy zajęć:

14.10.2017

28.10.2017

18.11.2017

25.11.2017

9.12.2017

13.01.2017

27.01.2018

3.02.2018

W semestrze letnim 2017/2018 zajęcia będą odbywały się w soboty w następujących terminach:

24.02.2018

10.03.2018

17.03.2018

7.04.2018

14.04.2018

21.04.2018

12.05.2018

19.05.2018

26.05.2018

9.06.2018

23.06.2018

 

Adresaci studiów:

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Ochrona danych osobowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra, lub licencjata dowolnego kierunku i specjalności.

 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od dnia 14.06.2017 r. do dnia 8.10.2017 r.

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 11.10.2017 r. (do godz. 15.00)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 12.10.2017 r. godz. 17.00

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2087
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) albo kserokopię takiego dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 3. oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - do pobrania tutaj -
 4. wypełniony, kwestionariusz osobowy (w którym konieczne jest podanie adresu e-mail) - do pobrania tutaj -
 5. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 6. dwa zdjęcia legitymacyjne jedno zdjęcie legitymacyjne

Ponadto kandydat powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wniesiona opłata za studia podyplomowe lub adres, na który można przesłać ww. opłatę, w przypadku nieuruchomienia tych studiów.

 

Limity:

Minimalnie: 25 osób.
Maksymalnie: 35 osób.

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                 semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 15 października 2017r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 11 lutego 2018r.

 

Kierownik studiów:

dr hab, Andrzej Powałowski, prof. UG                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                                                                                                                                                                                                       Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 25 99

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2087

 

Program studiów podyplomowych

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3140/files/zal_z2r17.pdf

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

Kadra

dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Ewelina Kowalska

mgr Adam Bochentyn

 

mgr Alicja Pyskło

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

Kształcenie na Studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych odbywa się uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez słuchacza tych studiów podyplomowych wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Absolwent studiów powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. Realizacja treści objętych programem kształcenia studiów ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych lub podwyższenie poziomu tej zdolności. W szczególności absolwent ww. studiów podyplomowych powinien być przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dokonywania oceny legalności konkretnych przejawów przetwarzania danych osobowych, dokumentować procesy przetwarzania danych osobowych oraz określać konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania informacji.Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym i sektorze administracji publicznej), a wszczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danychosobowych, rzeczników prasowych, pracowników pionów ochrony, pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych.