fbpx Zarządzenia Dziekana | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 października 2020 roku, 18:06
       

Numer

Data wydania

Opis

Data początku obowiązywania

2020.13 06.10.2020 W sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów 06.10.2020
2020.12 28.09.2020 W sprawie zasad przyznawanych studentom ryczałtów za praktyki obowiązkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 28.09.2020
2020.11 15.09.2020 W sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 15.09.2020
2020.10 18.08.2020 W sprawie zmiany zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu podyplomowego na jednolitych studiach prawniczych 18.08.2020
2020.9 04.06.2020 W sprawie trybu przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 04.06.2020
2020.8 25.05.2020 W sprawie Komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 na jednolitych studiach prawniczych 25.05.2020
2020.7 19.05.2020 W sprawie zasad i warunków zaliczenia studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG
Załącznik - Zasady i warunki
19.05.2020
2020.6 19.05.2020 W sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG
Załącznik - Regulamin
19.05.2020
2020.5 18.05.2020 W sprawie organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 18.05.2020
2020.4 17.04.2020 W sprawie szczególnego trybu przeprowadzania losowania tematów prac magisterskich na jednolitych studiach prawniczych
Załącznik nr 1 - wzór formularza protokołu
17.04.2020
2020.3 27.02.2020 W sprawie elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 01.03.2020
2020.2 06.02.2020 W sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji oraz Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Polskich Uczelni Wyższych 12.02.2020
2020.1 12.02.2020 W sprawie zmian w składzie Rady Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 12.02.2020
       
2019.26 29.11.2019 W sprawie powołania Rady Programowej kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe 29.11.2019
2019.25 02.12.2019 W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 03.12.2019
2019.24 21.11.2019 W sprawie określenia kryteriów zgody na studiowanie awansem 03.12.2019
2019.23 21.11.2019 W sprawie określenia warunków zmiany formy studiów 03.12.2019
2019.22 21.11.2019 W sprawie powołania Rady Programowej kierunku Kryminologia oraz kierunku Criminology and Criminal Justice 21.11.2019
2019.21 21.11.2019 W sprawie powołania Rady Programowej kierunku Prawo 21.11.2019
2019.20 21.11.2019 W sprawie powołania Rady Programowej kierunku Administracja oraz kierunku Prawo w administracji i gospodarce 21.11.2019
2019.19 19.11.2019 W sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu Studium Podyplomowego "Metodologia badań naukowych w prawoznawstwie" 19.11.2019
2019.18 01.10.2019 W sprawie realizacji obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) przez pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych 01.10.2019
2019.17 01.10.2019 W sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 07.11.2019
2019.16 22.10.2019 W sprawie zmian w składzie kolegium redakcyjnego Gdańskich Studiów Prawniczych 01.11.2019
2019.15 23.09.2019 W sprawie powołania kierownika Szkoły Prawa Francuskiego 30.09.2019
2019.14 23.09.2019 W sprawie powołania kierownika kursu Szkoły Prawa Niemieckiego 30.09.2019
2019.13 15.04.2019 W sprawie powołania redaktora naczelnego oraz kolegium redakcyjnego Gdańskich Studiów Prawniczych na kadencję 2019-2021 15.04.2019
2019.12 30.05.2019 W sprawie zmian w Zarządzeniu Dziekana z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Prawo oraz Rady Programowej Kierunku Administracja oraz w sprawie zmian w skłądzie Rady Programowej Kierunku Administracja 30.05.2019
2019.11 06.05.2019 W sprawie wprowadzenia protokołu z przeprowadzenia egzaminu / zaliczenia ustnego
Załączniki - wzór protokołu: .PDF oraz .XLSX
06.05.2019
2019.10 11.04.2019 W sprawie dyplomów pamiątkowych z okazji ukończenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG, na kierunku Prawo 11.04.2019
2019.9 11.04.2019 W sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dyplomatorium kierunku Prawo w roku akademickim 2018-2019 11.04.2019
2019.8 26.04.2019 W sprawie zmiany zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych 26.04.2019
2019.7 15.04.2019 W sprawie powołania kierownika Szkoły Prawa Rosyjskiego 15.04.2019
2019.6 18.04.2019 W sprawie Komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2018/2019 na jednolitych studiach prawniczych 18.04.2019
2019.5 25.03.2019 W sprawie realizacji obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) przez pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych Wydziału 01.04.2019
2019.4 28.02.2019 W sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus + 01.03.2019
2019.3 01.02.2019 W sprawie powołania Kierownika Szkoły Prawa Chińskiego 01.02.2019
2019.2 28.01.2019 W sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Dziekanów Wydziałów Prawa 28.01.2019
2019.1 15.01.2019 W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Strategii HR 15.01.2019
       
2018.9 11.12.2018 W sprawie zmian w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 11.12.2018
2018.8 14.11.2018 W sprawie zmian w składzie Rady Programowej Kierunku Prawo 14.11.2018
2018.7 17.10.2018 W sprawie zmian w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 17.10.2018
2018.6 02.10.2018 W sprawie zmian w składzie Rady Programowej Kierunku Kryminologia 02.10.2018
2018.5 01.10.2018 W sprawie wyznaczenia zastępstwa kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego 01.10.2018
2018.4 12.06.2018 W sprawie powołania kierownika kursu dokształcającego "International Financial and Business Law" 12.06.2018
2018.3 21.05.2018 Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 21 maja 2018r. w sprawie Komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2018/2019 na jednolitych studiach prawniczych. Zarządzenie utraciło moc na podstawie zarządzenia 2019.6 z dnia 18.04.2019r. 21.05.2018
2018.2 16.05.2018 W sprawie zmiany w składzie Rady Programowej Kierunku Prawo 16.05.2018
2018.1 19.04.2018 Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 19 kwietnia 2018r. zmieniające Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych 19.04.2018
       
2017.13 20.12.2017 W sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych

Załącznik 1
20.12.2017
2017.12 18.10.2017 W sprawie aktualizacji sylabusów 18.10.2017
2017.11 02.10.2017 W sprawie zmian w składzie Rady Programowej Kierunku Kryminologia 02.10.2017
2017.10 02.10.2017 W sprawie zmian w składzie Rady Programowej Kierunku Prawo 02.10.2017
2017.9 02.10.2017 W sprawie zmian w składzie Rady Programowej Kierunku Administracja 02.10.2017
2017.8 29.09.2017 W sprawie powołania opiekuna Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 01.10.2017
2017.7 12.07.2017 W sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych.
Załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4
12.07.2017
2017.6 08.05.2017 W sprawie dostępu do akt studenckich i danych osobowych 08.05.2017
2017.5 17.02.2017 W sprawie studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów 17.02.2017
2017.4 10.02.2017 W sprawie powołania Zespołu Doradczego Dziekana ds. oceny osiągnięć Pracowników Wydziału 10.02.2017
2017.3 10.01.2017 W sprawie zmian w składzie  Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 10.01.2017
2017.2 2.01.2017 W sprawie odwołania redakcji i zawieszenia wydawania Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG 2.01.2017
2017.1 2.01.2017 W sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Oceny Osiągnięć Pracowników Wydziału 2.01.2017
       
2016.2 7.11.2016 W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 7.11.2016
2016.1 12.01.2016 W sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej i odbywaniem egzaminu magisterskiego na jednolitych studiach prawniczych. Zarządzenie utraciło moc na podstawie zarządzenia 2017_7 z dnia 12 lipca 2017r. 12.01.2016
       
2015.2 28.11.2015 W sprawie organizacji pracy sekretariatów katedr, zakładów i pracowni 1.12.2015
2015.1 22.09.2015 W sprawie powołania pełnomocnika Dziekana ds. Centrum Prawa Europy Wschodniej 1.10.2015
       
2013.9

01.10.2013 

W sprawie powołania Kierownika Szkoły Prawa Francuskiego

01.10.2013

2013.8  09.09.2013 W sprawie zasad powtarzania przedmiotów objętych wpisem warunkowym  09.09.2013
2013.7a  14.05.2013 W sprawie powołania Rady Kół Naukowych

14.05.2013

2013.7  15.04.2013 W sprawie zasad dotyczących zmiany kierunku, formy studiów albo uczelni

15.04.2013

2013.6  15.04.2013 W sprawie wyboru specjalności na Licencjackich Studiach Administracyjnych

15.04.2013

2013.5  15.04.2013 W sprawie wyboru proseminarium

15.04.2013

2013.4  15.04.2013 W sprawie zgłaszania i uruchamiania seminariów magisterskich i wykładów do wyboru

15.04.2013

2013.3  07.02.2013  W sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus

07.02.2013

2013.2  15.01.2013  W sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Prawo oraz Rady Programowej Kierunku Administracja

15.01.2013

2013.1  01.01.2013 W sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Ds. Elektronicznej Publikacji Wyników Badań Naukowych

01.01.2013

 
2012.10  01.12.2012 W sprawie hospitacji zajęć na studiach doktoranckich oraz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktorantów

01.12.2012

2012.9  01.12.2012 W sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych oraz dyżurów i konsultacji prowadzonych na
Wydziale Prawa i Administracji
. Załącznik - DRUK HOSPITACJI
01.12.2012
2012.8  01.12.2012 W sprawie ujednoliconego tekstu regulaminu antyplagiatowego. Załącznik - REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY 01.12.2012
2012.7  01.12.2012 W sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznego indeksu studenta oraz panelu nauczyciela akademickiego 01.12.2012
2012.6  27.11.2012 W sprawie rozszerzenia składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

27.11.2012

2012.5.2  15.11.2012 W sprawie procedury wykorzystania wyników badań ankietowych dotyczących pracy nauczycieli akademickich

15.11.2012

2012.5.1  15.11.2012 W sprawie zasad dostępu do informacji o wynikach ankiet dotyczących pracy nauczycieli akademickich

15.11.2012

2012.5  15.11.2012 W sprawie powołania Audytora Wewnętrznego ds. Jakości Kształcenia

15.11.2012

2012.4.3  10.10.2012 W sprawie powołania członków redakcji Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG

01.10.2012

2012.4.2  01.10.2012 W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Utworzenia Nowego Kierunku Studiów

01.10.2012

2012.4.1  01.10.2012 W sprawie powołania kierownika Szkoły Prawa Francuskiego

01.10.2012

2012.4  07.09.2012 W sprawie powołania Zespołu ds. Studiów I Stopnia „Business Law and Administration of European Union"

07.09.2012

2012.3.1  01.09.2012 W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 01.09.2012

2012.3  28.05.2012 W sprawie odwołania i powołania członków Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia 28.05.2012
2012.2  17.05.2012 W sprawie odwołania i powołania członków Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia 17.05.2012
2012.1  10.01.2012 W sprawie powołania kierownika Szkoły Prawa Francuskiego

 01.12.2011

 
 2011.4

10.11.2011

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej ds. opracowania strategii rozwoju Wydziału na lata 2012-2016

 10.11.2011

 2011.3  30.06.2011 Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania członków redakcji Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG

 01.07.2011

 2011.2

27.06.2011 

Zarządzenie w sprawie organizacji prowadzenia proseminariów w roku akademickim 2011/2012 na kierunku prawo w trybie stacjonarnymW sprawie odwołania i powołania członków Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia

 01.07.2011

 2011.1  20.01.2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Dziekana nr 1/2005 r. w sprawie realizacji obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych Wydziału

 14.02.2011

 
 2010.17 31.05.2010  W sprawie powołania członków redakcji Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG

  01.06.2010

 2010.16.1 20.04.2010  W sprawie powołania Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia

  20.04.2010

 
 2009.16  26.10.2009 W sprawie powołania kuratora w Katedrze Prawa Cywilnego

 26.10.2009

 2009.15  24.06.2009 Tymczasowy regulamin elektronicznego indeksu studenta oraz panelu nauczyciela akademickiego

 24.06.2009

 2009.14

10.03.2009 

Regulamin Anglojęzycznego Programu Studiów „Polish and International Legal Studies Programme"

 10.03.2009

 
2008.13

15.10.2008

Dotyczy zasad i trybu prowadzenia seminariów oraz formy i treści egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia.

15.10.2008

2008.12

29.08.2008

W sprawie powołania pełnomocnika dziekana do spraw zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Koszalinie.

01.09.2008

2008.11

31.01.2008

W sprawie wprowadzenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.

31.01.2008

 
2007.10

01.10.2007

W sprawie pełnienia funkcji w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

01.10.2007

2007.9

10.04.2007

W sprawie protokołów zaliczeń.

15.04.2007

2007.8

13.03.2007

W sprawie maksymalnej liczby dni, w których może się odbywać egzamin.

15.03.2007

2007.7

13.03.2007

W sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków dotyczących zmiany kierunku, trybu studiów albo uczelni. Zarządzenie utraciło moc na podstawie zarządzenia numer 2013.7 z dnia 15.04.2013r.

15.03.2007

 
2006.6

28.07.2006

Hospitacja zajęć dydaktycznych i konsultacji na Wydziale.

06.11.2006

2006.4

20.02.2006

Elektroniczna ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

01.03.2006

2006.3

31.01.2006

Organizacja procesu dydaktycznego na Wydziale.

13.02.2006

 
2005.2

06.06.2005

Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na Działalność Statutową.

07.06.2005

2005.1

01.06.2005

Realizacja obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych Wydziału.

01.07.2005