fbpx IV rok studiów (PS+PW) - 2018/2019 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

IV rok studiów (PS+PW) - 2018/2019

IV rok PRAWA jednote stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) - 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 września 2018 roku, 13:38

*UWAGA: obsada poszczególnych zajęć może ulegać zmianą zgodnie z dec. Kierownika Katedry.

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
ROK AKADEMICKI 2018/2019
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
         

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący sylabusy Ilość godzin
1. Prawo bankowe dr Rafał Mroczkowski wykład PS+PW 30
2. Umowy bankowe

dr Damian Cyman

dr Grzegorz Sikorski

wykład PS+PW 15
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych

dr Damian Cyman

wykład PS+PW 15
4. System unijnej bankowości centralnej dr Edwardas Juchnevičius wykład PS+PW 15
         

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący sylabusy Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład PS+PW 30
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PS+PW 15
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne

dr Edwardas Juchnevičius

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PS+PW 15
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PS+PW 15
         

HISTORIA PRAWA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący sylabusy Ilość godzin
1. Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów dr Michał Gałędek wykład PS+PW 30
2. Myśl kodyfikacyjna w Europie XVIII-XIX wieku oraz jej rezultaty dr Anna Klimaszewska wykład PS+PW 15
3. Myśl konstytucyjna na świecie w XVIII-XIX wieku prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski wykład PS+PW 15
4. Wielkie procesy sądowe w historii dr Piotr Kitowski wykład PS+PW 15
         

LEGISLACJA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zasady techniki prawodawczej dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Kontrola tworzenia prawa

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny

dr Anna Rytel-Warzocha

wykład PS+PW 15
3. Legislacja parlamentarna

dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny

dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 15
4. Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład PS+PW 30
2. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15
3. Optymalizacja podatkowa

dr Rafał Mroczkowski

dr Damian Cyman

wykład PS+PW 15
4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Edwardas Juchnevičius wykład PS+PW 15
         

PRAWO DOWODOWE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

dr Grzegorz Julke

dr Krzysztof Kaszubowski

wykład PS+PW 30
2. Psychiatria sądowa dr Piotr Radziwiłłowicz wykład PS+PW 15
3. Medycyna sądowa doc. dr hab. Zbigniew Jankowski wykład PS+PW 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15
         

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 22/03/2018 specjalizacja zamknięta na wniosek Kierownika Katedry
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. UE wobec problemów globalnych --------------------------------------------------------- wykład PS+PW 30
2. Europejskie i porównawcze prawo mediów --------------------------------------------------------- wykład PS+PW 15
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań --------------------------------------------------------- wykład PS+PW 15
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej --------------------------------------------------------- wykład PS+PW 15
         

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo rynku finansowego

dr Damian Cyman

dr Grzegorz Sikorski

wykład PS+PW 30
2. Zasady ładu korporacyjnego dr Bartłomiej Gliniecki wykład PS+PW 15
3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek

dr Rafał Mroczkowski

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PS+PW 15
         

PRAWO INFRASTRUKTURY

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo energetyczne

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba

wykład PS+PW 30
2. Prawo infrastruktury transportowej

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 15
3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15
4. Prawo infrastruktury krytycznej

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONKURENCJI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

dr Hanna Wolska

dr Krzysztof Czub

wykład PS+PW 15
4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONSTYTUCYJNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Sądownictwo konstytucyjne dr Anna Rytel-Warzocha wykład PS+PW 30
2. Prawa i wolności konstytucyjne dr Agnieszka Gajda wykład PS+PW 15
3. Prawo wyborcze dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Konstytucyjne prawo porównawcze dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONSUMENCKIE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład PS+PW 30
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład PS+PW 15
3. Prawo turystyczne

dr Grzegorz Sikorski

dr Bartosz Szolc-Nartowski

wykład PS+PW 15
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KRYMINALNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład PS+PW 30
2. Statystyka kryminalna vacat - Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii wykład PS+PW 15
3. Prawo karne wykroczeń dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład PS+PW 15
         

PRAWO MORSKIE

Zmiana zawartości sepcjalizacji dodatkowej w dniu 23/03/2018 przez Kierownika Katedry
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo bezpieczeństwa morskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Justyna Nawrot

wykład PS+PW 30
2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

mgr Jakub Puszkarski

wykład PS+PW 15
3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej dr Justyna Nawrot wykład PS+PW 15
4. Obszary morskie i administracja morska dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Magdalena Adamowicz

wykład PS+PW 15
         

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Proces inwestycyjno-budowlany

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 30
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne)

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny

dr Michał Miłosz

wykład PS+PW 15
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba wykład PS+PW 15
4. Prawo mieszkaniowe dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo medyczne (cywilne i karne)

dr Izabela Adrych-Brzezińska

dr Jacek Potulski

wykład PS+PW 30
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

dr Maciej Nyka

wykład PS+PW 15
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne

dr Maciej Nyka

wykład PS+PW 15
4. Biomedycyna i bioetyka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO W BIZNESIE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze dr Magdalena Konopacka wykład PS+PW 30
2. Biometria a prawo dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Etyka w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny

dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 30
2. Prawo własności przemysłowej dr Ewelina Kowalczyk wykład PS+PW 15
3. Prawo mediów dr Ewelina Kowalczyk wykład PS+PW 15
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO ZATRUDNIENIA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład PS+PW 15
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Justyna Świątek-Rudoman wykład PS+PW 15
4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr hab. Alina Wypych-Żywicka, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PS+PW 15
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr hab. Katarzyna Łasak

wykład PS+PW 15
4. Ekofilozofia

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 15
         

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Tworzenie umów


dr Izabela Adrych-Brzezińska

dr Tomasz Widłak

wykład PS+PW 30
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych mgr Dominika Mróz-Szarmach wykład PS+PW 15
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład PS+PW 15
4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład PS+PW 15
         

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Koncesje na roboty budowlane dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15
3. Partnerstwo publiczno-prawne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15
         

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Globalne prawo środowiska dr Maciej Nyka wykład PS+PW 30
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska VACAT wykład PS+PW 15
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr Diana Trzcińska wykład PS+PW 15
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr Maciej Nyka wykład PS+PW 15
         

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący sylabusy Ilość godzin
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład PS+PW 30
2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Teoria argumentacji prawniczej

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny


dr Maciej Wojciechowski

wykład PS+PW 15
4. Prawo i literatura

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło


dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 15
         

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo humanitarne

dr Katarzyna Łasak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny

wykład PS+PW 30
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym

dr Katarzyna Łasak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Karolina  Wierczyńska

wykład PS+PW 15
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe

dr hab. Karolina  Wierczyńska

wykład PS+PW 15
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych

dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny

dr Maciej Nyka

wykład PS+PW 15
         

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo obligacyjne dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład PS+PW 30
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Europejskie prawo spółek

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PS+PW 15
4. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład PS+PW 30
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr Grzegorz Julke wykład PS+PW 15
3. Metodyka pracy prokuratora dr Michał Gabriel-Węgłowski wykład PS+PW 15
4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15
         

TRADYCJE PRAWNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PS+PW 15
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PS+PW 15
         

PRAWO UE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 22/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Polityki sektorowe UE

dr Monika Adamczak-Retecka

dr Magdalena Konopacka

dr Olga Śniadach

wykład PS+PW 30
2. Zawody prawnicze UE dr Magdalena Konopacka wykład PS+PW 15
3. Ochrona jednostki w UE dr Olga Śniadach wykład PS+PW 15
4. Transgraniczne spory sądowe w UE dr Magdalena Konopacka wykład PS+PW 15
         

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia XX/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy w obrocie morskim

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

mgr Jakub Puszkarski

wykład PS+PW 30
2. Odpowiedzialność za eksploatację statku dr Justyna Nawrot wykład PS+PW 15
3. Ubezpieczenia morskie dr Magdalena Adamowicz wykład PS+PW 15
4. Zarządzanie i eksploatacja w portach morskich

dr Magdalena Adamowicz

mgr Jakub Puszkarski

wykład PS+PW 15
         

PRAWO TRANSPORTOWE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia XX/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo przewozowe dr Magdalena Adamowicz wykład PS+PW 30
2. Umowa przewozu multimodalnego mgr Jakub Puszkarski wykład PS+PW 15
3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym mgr Jakub Puszkarski wykład PS+PW 15
4. Prawo żeglugi morskiej

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Justyna Nawrot

wykład PS+PW 15

 

PRAWO A RELIGIA


dec. Dziekana dr hab. J. Steliny, profesora nadzwyczajnego z dnia 13/04/2018 utworzono nową specjalizację
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo wyznaniowe ks. dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 30
2. Prawo kanoniczne ks. dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 15
3. Ochrona wolności sumienia dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
ks. dr Grzegorz Świst
wykład PS+PW 15
4. Ochrona godności człowieka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
ks. dr Grzegorz Świst
wykład PS+PW 15